نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تبیین و طراحی مدل بهره وری در بخش خدمات «مفهوم سازی تبدیل عوامل و منابع ورودی به منظور ایجاد ارزش برای مشتریان در بخش خدمات»

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پيرايش رضا*
 
 *دانشگاه زنجان
 
عنوان همایش: همايش ملي بهره وري
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن بهره وری ایران
زمان:  1386دوره 2
 
چکیده: 

بهره وري فرآيندي است که مربوط مي شود به اينکه چگونه منابع ورودي به طور موثر به ارزشي براي مشتريان تبديل شوند. براي نيازها و مقاصد توليدي و محصولات فيزيکي طيف گسترده اي از مفاهيم بهره وري و ابزارهاي اندازه گيري مورد استفاده قرار مي گيرد.اگرچه ساختار اين مفاهيم و الگوها در بخش هاي خدماتي به طور جدي به کار گرفته نشده اند. براي مثال، مدل هاي بهره وري مبتني بر فعاليت هاي توليدي فرض مي نمايد که اصلاح ساختار در منابع ورودي در طي فرآيند توليد منجر به تغيير در کيفيت محصول خواهد گرديد. (فرض کيفيت ثابت) در هر حال تغييرات محتوايي در منابع و سيستم هاي توليدي، کيفيت خدمات دريافت شده را متاثر مي سازد. بنابراين استعمال مدل هاي توليد مدار در بهره وري فرآيند ارائه خدمات احتمالا باعث سردرگمي مديران در اقدامات آنها مي باشد. تحقيقات درباره بهره وري خدمات هنوز به خاطر فقدان مدل هاي مشهود (ملموس) نادر و کم مي باشد. هدف از بررسي حاضر، تجزيه و تحليل الزاماتي براي توسعه مفهوم بهره وري در زمينه فعاليت هاي خدماتي مي باشد. بر اساس اين تحليل ها، مدلي براي بهره وري خدمات توسعه داده مي شود.
بر طبق اين مدل، بهره وري خدمات تابعي است از اينکه
:
1) چگونه منابع ورودي به طور موثر در فرآيند ارائه (توليد) خدمات به خروجي هايي (بازدادهايي) در شکل خدمات تبديل مي شود. (کارايي هزينه يا کارايي داخلي)
2) کيفيت فرآيند ارائه خدمات و نتايج آن تا چه اندازه تحقق يافته است. (کارايي درآمدي يا کارايي بيروني)
3) از نظر ظرفيت، فرآيند ارائه خدمات تا چه اندازه به طور موثر استفاده شده است. (کارايي ظرفيت)
علاوه براين، مدل هايي براي بهبود اندازه گيري در زمينه خدمات مورد بحث قرار
مي گيرد.

 
کلید واژه: بهره وري خدمات، مديريت خدمت، کارايي دروني، کارايي بيروني، کارايي ظرفيت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی