برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب و کاربرد آنها در اکتشاف طلا در پهنه برشی قلقله (جنوب غرب سقز)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي ياري فرهنگ,راستاد ابراهيم,شمسا سيدمحمدجواد
 
 
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

کانسار طلاي قلقله در بخش شمال باختري پهنه سنندج - سيرجان واقع شده  است. اين کانسار از نوع کانسارهاي طلا با ميزبان پهنه هاي برشي نوع شکل پذير و شکنا بوده و در دسته کانسارهاي طلاي کوهزايي قرار مي گيرد. مطالعه فراواني و توزيع عناصر نمونه هاي برداشت شده در راستاي ترانشه هاي عمود بر روند پهنه هاي کانه دار، نشان دهنده تغييرات ژئوشيميايي عناصر اصلي و فرعي در واحدهاي سنگي ميزبان و در برگيرنده پهنه هاي کانه دار با شدت دگرشکلي و نوع دگرساني متفاوت، مي باشد. بر اساس اين مطالعات، در بين عناصر اصلي، سيليسيم، آهن، مس و پتاسيم، و در بين عناصر فرعي، جيوه، آرسنيک، موليبدن، باريم و تنگستن در بخش هاي پرعيار، با طلا همبستگي مثبت نشان داده و همراه با افزايش طلا در بخش هاي به شدت دگرشکل و دگرسان شده، افزايش مي يابند. ضرايب همبستگي محاسبه شده در ماتريس همبستگي عناصر نشان مي دهد که طلا بيشترين همبستگي مثبت را با سيليسيم، جيوه و باريم و به ميزان کمتر با پتاسيم دارد. همچنين طلا همبستگي مثبت ضعيفي با آرسنيک، آهن و اورانيم نشان مي دهد. طبق اين محاسبات، طلا بيشترين همبستگي منفي را به ترتيب با عناصر سديم، اسكانديم، كروم، سرب و روي به ميزان کمتر با آلومينيم، كلسيم، كادميم، منگنز، منيزيم و نيكل داشته و کمترين همبستگي منفي را با كبالت، آنتيموان، استرانسيم، و واناديم دارد. همبستگي مثبت طلا، جيوه، سيليسيم، آهن، گوگرد و مس نشان مي دهد که کانه سازي طلا و ديگر عناصر همراه، حاصل ته نشست سيالات سيليسي حاوي کمپلکس هاي بي سولفيدي طلادار، طي يک فرآيند دگرساني يکسان در پهنه هاي به شدت دگرشکل شده مي باشد. نكته قابل توجه اينكه ميزان بالاي LOI نشان دهنده نقش اصلي دگرساني و سيالات كانسارساز در ته نشيني طلا از كمپلكس هاي بي سولفيدي مي باشد. پاراژنز كاني شناختي شامل پيريت، كالكوپيريت، آرسنوپيريت، پيروتيت، مگنتيت و اسفالريت مي باشد. به نظر مي رسد مطالعه تغييرات ژئوشيميايي عناصر اصلي و فرعي کانسار طلاي قلقله با توجه به پهنه هاي دگرساني سيليسي و سولفيدي با شدت دگرشکلي بالا (ميلونيت - اولتراميلونيت) و همچنين ريزشكستگي ها، ريزرگه ها و رگچه ها مي تواند يک راهنماي اکتشافي مناسب براي پي جويي و اکتشاف کانسارهاي طلاي اين تيپ باشد.

 
کلید واژه: کانه زايي طلا، پهنه برشي، ژئوشيمي عناصر اصلي، فرعي و كمياب، همبستگي مثبت و منفي، راهنماي اکتشاف، قلقله، سقز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 168   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی