برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آموزش عالی و گذار به جامعه مبتنی بر دانایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: باقري شيما,باقري شهلا
 
 
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

بكارگيري دانايي براي توسعه، يكي از چالش هاي اساسي كشورهاي در حال توسعه و يا تازه صنعتي شده در جهان معاصر است. دانايي و مولفه هاي آن به منظور افزايش رقابت پذيري در سطح جهان، توليد محصولات و خدمات جديد، امكان تداوم رشد پايدار در عرصه بين المللي، فراهم آوردن منابع جديد براي رشد و افزايش بهره وري كل مورد توجه قرار مي گيرد. دانايي عبارت است از ذخيره انباشته شده اي از اطلاعات و مهارت ها كه از مصرف اطلاعات توسط گيرنده اطلاعات حاصل مي شود. در تعريف ديگر دانايي مخلوط سيالي از تجربيات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرش هاي كارشناسي نظام يافته است كه چهار چوبي براي ارزشيابي و بهره گيري از اطلاعات جديد به دست مي دهد.
مولفه هاي اصلي دانايي عبارتند از: نظام انگيزشي، اقتصادي و نهادي كه مهمترين عامل محسوب شده و با شاخص هايي مانند آزادي تجارت و فعاليت، حقوق مالكيت، شفافيت و سابدهي، مبارزه با فساد و كنترل بازار سياه ارزيابي مي شود. سرمايه انساني كه حاصل آموزش مناسب، ذخيره اي از مهارتها و سلامت جسمي و رواني است. فناوري اطلاعات و ارتباطات و تكنولوژي و ايجاد جريان دانايي كه از ديگر مولفه هاي دانايي مي باشد.
دانشگاهها به عنوان مراكز و مراجع مصرف كننده و توليد كننده اطلاعات در صف اول شاخص هاي توسعه اطلاعاتي و ايجاد تحولات سازنده و تاثيرگذار در جوامع دانايي محور خواهند بود. اين مقاله با نگاهي به مساله ابزارها و امكانات مورد نياز براي ايجاد ساختارهاي آموزشي پيشرو و پويا در غالب مدل توسعه دانايي محوري در جهت توسعه كشور با انجام سياستگذاري هاي نظام آموزش عالي و تبيين جايگاه دانشگاههاي آرماني در هزاره سوم به برسري نقش مخرب و خنثي گر معضلات آموزشي، تكنولوژي، اطلاعاتي و فرهنگي پرداخته و از آنجا كه عصر اطلاعات و جامعه دانايي محور با مفهوم آموزش ارتباطي متقابل و تنگاتنگ دارند لذا به مساله آموزش به عنوان يك عنصر كليدي در توسعه اطلاعاتي با توجه به استانداردهاي يك جامعه دانايي محور ذكر گرديده است. اين مقاله با بررسي نقش توسعه سواد عمومي و تكنولوژيك در گسترش عمومي دانش زير ساختهاي اطلاعاتي جامعه و عوامل و مسايل تاثيرگذار در آن را تعميق بخشيده و مديريت دانش در جامعه دانايي محور را به عنوان شاخص و عنصري مهم در هدايت اطلاعاتي دو طرفه جامعه معرفي كرده است. از زيرساختهاي ارتباطي به عنوان عاملي مهم در توسعه جوامع دانايي محور ياد شده و نقش آنها در توسعه نهادهاي آموزش عالي علي الخصوص نهادهاي آموزش عالي مجاري مورد توجه و تحليل قرار گرفته است. بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و نقشي كه در تغييرات بنيادين نظام آموزشي، تصميم گيري موثر، برنامه ريزي،  تحليل سياستها و نيز به عنوان مكمل آموزشهاي كلاسيك ايجاب مي نمايد، از ديگر مسايلي بود كه در اين مقاله به آن اشاره شد و در انتهاي نيز ضرورت اهميت به دو عامل توسعه منابع انساني و همچنين فرهنگ پذيري آموزش در جامعه دانايي محور را برشمرده است.

 
کلید واژه: جامعه دانش محور، آموزش عالي، اشتغال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 310  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی