نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طالقاني غلامرضا*
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

در حال حاضر "بيكاري" (به معناي فقدان و يا نقصان فرصتهاي شغلي كافي و مناسب براي جمعيت جوياي كار و عدم توازن بين عرضه و تقاضاي نيروي كار)، يكي از معضلات اساسي كشور ما به شمار مي آيد "كار از راه دور" بعنوان رويكردي مبتني بر فناوري اطلاعات (تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي، پست صوتي، شبكه هاي محلي، منطقه اي و جهاني نظير شبكة اينترنت و …) و مضمن مباني، مفاهيم، چارچوب ها و قوانين و الزامات ويژه مي تواند بعنوان رويكردي اثر بخش در ايجاد فرصتهاي شغلي جديد مورد توجه قرار گيرد (بويژه دانش آموختگان). در اين تحقيق ضمن گذري بر نقش انقلاب فناوري بويژه انقلاب اطلاعات بر مشاغل و ساختار آنها به بررسي "Teleworking" و طرح مقولات مرتبط با آن پرداخته شده و يك نسخه پيشنهادي براي راه اندازي اين نظام در ايران ارايه گرديده است. بديهي است بهره گيري از فناوري اطلاعات دركشور ما متضمن پيش نيازهايي همانند آموزش فناوري هاي مربوطه، فراگيري زبان انگليسي، تعيين متولي هدايت و گسترش فناوري اطلاعات در كشور و تدوين چارچوب ها، قوانين، دستورالعمل ها و ملاحظات حقوقي مربوطه مي باشد.
سده جديد و تغيير رويكرد از فناوري مولد به فناوري اطلاعاتي آغازگر مرحله جديدي از حيات اجتماعي بشر شده است، به نحوي كه كار بست ساز و كارهاي منبعث از اين فناوري، موجبات تحقق شكلي جديدي از جوامع موسوم به جامعه اطلاعاتي را مهيا ساخته است. در اين تحقيق كه صورت مي گيرد، حركت در اين راستا و همراهي با قافله شتابان دانش و فناوري كه مستلزم شناخت مقدمات و برنامه ريزي است، اهميت توسعه اطلاعاتي در جهان و تاثير آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعي، برنامه توسعه اطلاعاتي درجهان و تاثير آن بر وجوه مختلف مناسبات اجتماعي، برنامه توسعه اطلاعاتي مورد بررسي و توجه قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: فناوري اطلاعات، اشتغال، نظام آموزش عالي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 148  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی