نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی در کاهش مشکلات کاریابی مراجعین زن فارغ التحصیل دانشگاهی در مراکز کاریابی وزارت کار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پارساسيرت زهرا*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

در تشکيل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفي وجود دارند. اين عوامل جهت حصول هدفي مشترک (که ارايه خدمت يا توليد کالايي است) مهيا شده اند. بخشي از اين عوامل، کارکنان يا نيروي انساني سازمان که متشکل از مديريت و نيروي کار مي باشند را تشکيل مي دهد. انسان مهم ترين سرمايه سازمان است. (شعباني، 1372) به همين دليل در اين پژوهش به بررسي تاثير مشاوره شغلي گروهي بر كاهش مشكلات كاريابي مراجعين فارغ التحصيل زن دانشگاهي در مراكز كاريابي وزارت كار، پرداخته شده است.
لازم به ذکر است که اين پژوهش داراي دو بخش مجزا مي باشد. که بخش اول توصيفي و بخش دوم تجربي - كيفي است. جامعه آماري تحقيق در بخش اول شامل تمامي كارجويان فارغ التحصيل داراي مدرك ليسانس به بالا بودند كه حداكثر پنج سال از اخذ مدركشان گذشته بود و در خرداد ماه 1382 در مراكز كاريابي وزارت کار ثبت نام كرده بودند. تعداد آنان 1030 نفر برآورد شد. كارجويان به 9 گروه تحصيلي تقسيم شدند. (تقسيم بندي گروه هاي تحصيلي بر اساس تقسيم بندي وزارت كار صورت گرفته است). با بهره بردن از پرسشنامه وزارت كار، مطالعه وضعيت تحصيلي، مهارت ها، علايق و … کارجويان ميسر شد. در طي بررسي فراواني و فراواني درصدي سوالات پرسشنامه مشخص شد که فراواني فارغ التحصيلان گروه علوم انساني در جستجوي کار نسبت به گروههاي ديگر بيشتر مي باشد.
در مورد بخش دوم پژوهش از بين 1030 فارغ التحصيل جوينده كار 200 نفر زن به صورت تصادفي منظم انتخاب و براي شركت در جلسه توجيهي دعوت شدند. از بين 200 نفر، 20 نفر در جلسه توجيهي شرکت کرده و هفت نفر داوطلب شركت در 8 جلسه مشاوره شغلي شدند. هفت نفر هم به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند و از هر دو گروه پيش آزمون محقق ساخته گرفته شد. سپس براي گروه آزمايشي جلسات مشاوره شغلي گروهي بر اساس رويكرد حل مساله اجرا شد. البته براي گروه كنترل طي اين مدت آموزشي در نظر گرفته نشد. در انتها از هر دو گروه آزمايشي و كنترل، پس آزمون گرفته شد. بررسي نتايج حاکي است که، مشاوره شغلي گروهي در كاهش مشكلات كاريابي و افزايش مهارتهاي شغل يابي موثر بوده است. مشاوره شغلي گروهي باعث تغيير و افزايش انتخاب هاي مراجعين شده و هچنين محقق گرديد که، در مراكز كاريابي وزارت كار هيچگونه اطلاعات تخصصي (مانند راهنمايي و مشاوره شغلي) داده نمي شود.
بعد از اتمام جلسات مشاوره شغلي براي پيگري روند پيشرفت و تغييرات رفتاري، طي چهار ماه، چندين مرتبه با اعضاي گروه تماس تلفني گرفته شد.
از آنجاييكه در ايران هيچگونه پژوهشي كه مستقيما با تحقيق حاضر همراه باشد وجود نداشت، پژوهشگر در بدست آوردن پيشينه با مشكلات بسياري مواجه شد. ضمنا در انتهاي پژوهش پيشنهاد هايي براي بهبود وضعيت کاريابي فارغ التحصيلان ارايه شد. 

 
کلید واژه: مشاوره شغلي، مشكلات كاريابي، فارغ التحصيل زن دانشگاهي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 194  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی