برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نگاهی به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در برنامه چهارم توسعه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ذوالفقاري مهدي*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

منابع انساني از مهمترين عوامل مؤثر در توسعه هر جامعه بشمار مي رود و در اين راستا افراد تحصيلكرده و متخصص نقش مهمتري را بر عهده خواهند داشت. اشتغال دانش آموختگان يكي از مسايلي است كه همواره مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران كشورهاي مختلف بوده است. اين توجه به لحاظ اهميت بازار كار بعنوان مركز ثقل اقتصادي و اجتماعي و هم به لحاظ نقشهاي اجتماعي مي باشد كه به افراد دانش آموخته براي نيل به اهداف توسعه كشور محول مي شود. بيكاري دانش آموختگان يك معضل در جامعه كنوني بشمار مي آيد كه هر روز جنبه حادتري بخود مي گيرد. هر ساله تعداد زيادي از افراد وارد نظام آموزش عالي مي شوند كه به فاصله چند سال فارغ التحصيل شده و به سوي بازار كار روانه مي شوند و اين در شرايطي است كه رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نمي باشد. يكي از دلايل عمده اين امر را مي توان بافت نسبتا سنتي واحدهاي شغلي و سطح پايين تكنولوژيهاي بكار گرفه شده در اين واحدها ذكر كرد كه باعث شده تا اينگونه واحدها كه عمدتا واحدهاي كوچك و متوسط بوده و اغلب مديران آن مالكان آن نيز هستند، از ورود فارغ التحصيلان جوان به واحد خود جلوگيري كنند. بويژه آنكه نيروهاي تحصيلكرده اغلب به دنبال تغيير فضاي واحد به سمت نوآوري واستفاده از تكنيكهاي نوين و كارآمد روز هستند كه اين امر خود بهانه اي براي مديران واحدهاي عمدتا كوچك و متوسط در نپذيرفتن آنها و بر هم زدن تعادلي است كه به ظاهر بر واحد و فعاليتهايش حاكم است و اين درحالي است كه عدم جذب يا روند كند جذب قشر تحصيلكرده در بدنه اشتغال موجود خصوصا در صنايع كوچك و متوسط، اين نگراني را بدنبال خواهد داشت كه روند نوآوري و كارآفريني از رشد لازم و مناسب براي توسعه اشتغال پايدار برخوردار نبوده و اين امر خود به افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار منجر شود. ملاحظات فوق در كنار ساير عوامل و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم اشتغال بويژه در سطح اقشار تحصيلكرده، لزوم برنامه ريزي و سياستگذاري جدي را در سطح كلان طلب مي كند. در اين راستا اجراي طرحهايي نظير طرح كارورزي با هدف انتقال مهارتها و تجربيات عملي به فارغ التحصيلان دانشگاهي و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار كار كشور، استفاده از ظرفيت هاي خالي بخش خصوصي و دولتي (صنعت، كشاورزي و خدمات)، ارتقا سطح علمي و نوسازي ساختار نيروي انساني، اتخاذ رويكرد مناسبي به منظور حذف تدريجي عدم تعادل موجود در بازار كار كشور، شناسايي رشته هاي تحصيلي مورد نياز بخش هاي مختلف كشور و اندازه گيري ميزان تناسب عملكرد نظام آموزش عالي به لحاظ رشته هاي تحصيلي فارغ التحصيلان با نيازهاي بازار كار ضروري بنظر مي رسد. لذا با عنايت به موارد فوق الذكر و اهميت موضوع اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها در مقاله حاضر ضمن بررسي طرح تفصيلي كارروزي فارغ التحصيلان دانشگاهي از جنبه هاي اهداف طرح، تعريف كارورز، وظايف و تعهدات كارورز، مجري و واحد پذيرنده، منابع مالي طرح، مراحل اجراي طرح و اهميت و جايگاه كارورزي در قانون برنامه چهارم توسعه به بيان تجربه موفق وزارت صنايع و معادل در اين خصوص پردخته خواهد شد.

 
کلید واژه: دانش آموخته، اشتغال، كارورز، كارورزي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 165  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی