نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

فرهنگ و گردشگری ساحلی عاملی موثر در توسعه پایدار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورسليمي مجتبي,مولوي هما,براتي گل خندان صديقه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و كارآفريني با تاكيد بر شرايط اقتصاد مقاومتي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شرکت زانيس آريا
زمان:  1394دوره 1
 
چکیده: 

در عصر حاضر توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به عنوان مهمترين بحث مطرح مي باشد. بايستي اشاره نمود که تمام جوامع بشري در راه توسعه تلاش و کوشش مي نمايند چرا که اکثر مردم توسعه را امري ضروري و حياتي مي دانند. حال با توجه به اينکه ساختار اقتصادي ايران بعد از اکتشاف و بهره برداري از منابع نفتي به شدت متکي به صادرات نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بوده است و تلاش هاي صورت گرفته براي خروج از اين وضعيت و اتخاذ سياست هاي اقتصادي غيرنفتي نتيجه چنداني در بر نداشته است، براي ايجاد توسعه اي همه جانبه و پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد کسب درآمد به جاي منابع نفتي در کشور، نيازمند استفاده از تمامي امکانات و قابليت ها هستيم. چرا که توسعه از ديدگاه امام خميني، مي بايست در مجموع به استحکام پايه هاي دين، تقويت مباني اسلام، استقرار حکومت اسلامي، تربيت و هدايت و رشد معنوي انسان، حاکميت قانون، استقلال و خودکفايي و سربلندي کشور، قطع وابستگي و رهايي از سلطه استعمارگران، ارزش و عزت و کرامت مردم، علم و خلاقيت و فناوري، مشارکت مردمي و ارتباط هرچه بيشتر دولت و ملت، کار و توليد، عدالت اجتماعي، فقرزدايي و رفاه عمومي منتهي گردد و بالاخره در هدف نهايي، رضايت خداوند را برآورده سازد که در اين راستا توسعه پايدار گردشگري، داراي دو جنبه حفاظت از محيط زيست و منابع، و ميراث فرهنگي جوامع است. از اين رو، گردشگري پايدار بايد با سياست مشخص و مدوني به اجرا در آيد تا بتواند حرکت اميد بخشي را در توسعه همه جانبه تضمين کند. لذا در اين مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه اي، به بيان مفاهيم گردشگري ساحلي و فرهنگ به عنوان عامل موثر بر توسعه پايدار پرداخته مي شود و در انتها بر اهميت اين دو عامل در پايداري توسعه اشاره مي شود.

 
کلید واژه: فرهنگ، توسعه، گردشگري، گردشگري ساحلي، توسعه پايدار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 130   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی