برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اقتصاد دانش محور، آموزش عالی و اشتغال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ويسي رضا,ملاقاسمي مهدي
 
 
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

اقتصاد دانش محور يا اقتصاد دانايي محور، اقتصادي است که مستقيما براساس توليد، توزيع و مصرف دانايي و اطلاعات قرار گرفته باشد. در اقتصاد دانش محور، محرک اصلي رشد؛ ايجاد ثروت و اشتغال در تمامي رشته فعاليتهاست. به نحويکه در سالهاي اخير در بسياري از نهادها و سازمانها، دانايي را به عنوان عامل توليد شناسايي کرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابتهاي جهاني را دستور کار خود قرار داده اند.
هنگامي دانايي در اقتصاد موثر است که به کار رود. به عبارت ديگر دانايي زماني به ظرفيت کامل خود مي رسد که بتواند ارزش اقتصادي ايجاد کند و اين زماني است که در محصولات، رويه هاي سازماني و فرآيندها وارد شده و دروني شود. اقتصاد دانش محور نيز از طريق آموزش در افراد ايجاد مي شود. بدين لحاظ سرمايه انساني عنصري بسيار اساسي و ارزشمند در اقتصاد دانايي محور محسوب مي شود.
به منظور ايجاد سرمايه انساني مناسب، سرمايه گذاري در آموزش علوم، تحقيق و توسعه ضروري است. بايد توجه داشت که نيروي انساني مناسب در اقتصاد دانش محور، فردي است که بر اساس نيازهاي بازار (Market Driven) آموزش ديده باشد.
لذا با توجه اينکه نقش آموزش عالي در راهبرد توسعه مبتني بر دانش، کليدي و محوري است و آموزش عالي مي تواند به عنوان موتور محرک توسعه عمل نمايد؛ ضروري است نهاد متولي آموزش عالي با توجه به شاخصهاي اقتصاد دانايي محور در جهت برنامه ريزي به منظور ايجاد اشتغال مولد و موثر براي نيروي انساني فرهيخته جوان کشور گام بردارد.
مقاله حاضر نيز در راستاي ارايه راهکارهايي به منظور توسعه کمي و کيفي مهارتهاي علمي و عملي نيروي انساني جوان کشور در افق 20 ساله و با توجه به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، به توصيف و تبيين نقش اقتصاد دانش محور در آموزش عالي و اشتغال خواهد پرداخت.

 
کلید واژه: اقتصاد دانش محور‏، آموزش عالي، اشتغال، توسعه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 677  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی