برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي تاثير سولفات مس بر رشد آگروباکتريوم ويتس (عامل گال طوقه درخت انگور) جداسازي شده از باغات انگور اروميه در سال 93

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفارنژادمقدم فاطمه,طالبي رضا*,توكمه چي امير
 
 *گروه زيست شناسي، گرايش ميکروبيولوژي، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامي، اروميه، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

Agrobacterium vitis سومين بيوار از خانواده Agrobacterium tumefacien و عامل ايجاد تومورهايي به نام گال بر روي درخت انگور است. انگور يکي از مهمترين ميوه هاي آذربايجان و به خصوص اروميه مي باشد؛ بنابراين محافظت از آن در برابر بيماري هاي باکتريايي مانند گال مهم به نظر مي رسد. اين باکتري ها در خاک زندگي مي کنند و بيماريزاي فرصت طلب هستند. يک دوره سرما مي تواند عامل بوجود آمدن زخم هايي بر روي تنه درخت انگور باشد و Agrobacterium vitis با استفاده از اين زخم ها وارد لايه هاي دروني تنه درخت مي شود. سپس پلاسميد Ti خود را به درون ژنوم گياه منتقل مي کند. اين پلاسميد قادر است ژن هاي لازم براي ترشح انواعي از هورمون ها مانند اوپين ها را که منجر به افزايش رشد سلولها و ايجاد تومور مي شوند، را کد کند. با توجه به اينکه در سال 92 در استان آذربايجان غربي سرمازدگي موجب از بين رفتن محصولات و درختان ميوه شد و تعداد زيادي از تاکستان هاي اين استان به خصوص شهر اروميه در اثر زخم هاي ايجاد شده بر تنه درختان انگور به علت سرمازدگي و ورود باکتري مذکور به درون بافت ها، دچار گال طوقه درخت انگور شدند، بنابراين تلاش شد تا ميزان تاثيرات سولفات مس به عنوان يک ماده ضد قارچ و ضد باکتري بر آگروباکتريوم ويتيس جدا شده از مزارع انگور اروميه بررسي شود. براي رسيدن به اين هدف ابتدا اقدام به جداسازي باکتري از تنه درختان داراي بافت هاي توموري مشکوک با روش آقاي مور، کرده و نمونه هاي باکتريايي در شرايط استريل به آزمايشگاه ميکروبيولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه ارسال شد. پس از اطمينان از جداسازي صحيح باکتري ها از محيط از طريق آزمون هاي بيوشيميايي، آزمون واکنش زنجيره پليمراز، و کشت بر روي گياهان پايه، اقدام به تهيه رقت هاي دو برابر کاهش يابنده از سولفات مس در لوله هاي آزمايش نموده و ميزان 100 ميکروليتر از باکتري در درون هر يک از لوله هاي آزمايش کشت داده شد. سپس در طول زمان هاي مختلف از محلول هاي حاوي سولفات مس و آگروباکتريوم ويتيس، بر روي پليت هاي کشت جامد ييست مانيتول آگار کشت داده و گرمخانه گذاري گرديد. پس از 48 ساعت گرمخانه گذاري در دماي 28 درجه سانتيگراد مشاهده شد که کمترين غلظت مهارکنندگي رشد براي آگروباکتريوم ويتيس غلظت 100 ميکرو گرم بر ليتر سولفات مس و حداقل غلظت کشندگي سولفات مس برابر با 10 ميلي گرم بر ليتر در طي 24 ساعت اوليه بعد از تلقيح باکتري به محيط حاوي سولفات مس است.

 
کلید واژه: اروميه، سولفات مس، آگروباکتريوم ويتيس، گال طوقه انگور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 444   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی