برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شرایط فیزیکی آب و شاخص تنوع و تراز زیستی زیستگاه های مصنوعی جزیره کیش در سال 1390

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عالي زاده ابراهيم*,كامراني احسان,سالارزاده عليرضا,بهزادي سيامك
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بندرعباس
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

مطالعه حاضر جهت مطالعه تنوع و فراواني جوامع ماکروبنتوزي زيستگاه هاي مصنوعي جزيره کيش در خليج فارس، توسط شناور استيجاري و تيم غواصي به صورت فصلي در سال 1390، انجام شد. نمونه برداري از روي بستر زيستگاه هاي مصنوعي و بستر شاهد، و هم چنين مطالعه دانه بندي و اندازه گيري پروفيل عمودي درجه حرارت، شوري، pH، اکسيژن محلول، اکسيژن اشباع و کلروفيل a در کليه ايستگاههاي مورد بررسي، همزمان با عمليات گشت دريايي صورت پذيرفت. نتايج حاصل از آزمون مقايسه ميانگين ها در سطح 95 در صد در خصوص فاکتورهاي فيزيکي آب، هم چنين نتايج حاصل از همين آزمون در سطح احتمال فوق الذکر در دو شاخص تنوع شانون و تراز زيستي در فصول مورد بررسي اختلاف معني داري را نشان نداد (p>0.05). در نهايت مي توان نتيجه گرفت که استفاده از زيستگاه هاي مصنوعي به عنوان رويکردي جديد در صنعت تکثير و پرورش جهت رهاسازي لاروهاي انگشت قد آبزيان (Fingerling) در دستور کار شيلات به منظور افزايش ذخاير و اشتغال زايي در بين جوامع صيادي مي تواند قرار گيرد.

 
کلید واژه: شاخص تنوع، تراز زيستي، زيستگاه هاي مصنوعي، جزيره کيش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 97   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی