برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات خشکسالي بر کشاورزان روستايي شهرستان فردوس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سليماني معصومه*
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي تخصصي علوم كشاورزي و محيط زيست ايران
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مرکز پژوهشی زمین کاو
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

خشکسالي پديده اي طبيعي و مستمر اقليمي است که به طور معمول در تمام مناطق دنيا رخ مي دهد ولي ويژگي ها و اثرات آن بر حسب زمان و مکان متفاوت است، لذا لازم مي آيد، وضعيت و اثرات خشکسالي را در هر ناحيه، به صورت محلي مورد مطالعه و بررسي قرار داد. ناحيه مورد مطالعه اين تحقيق شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبي است. داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقيق، به دو روش کتابخانه اي و ميداني گردآوري شده است. جامعه آماري آن را، مديران و خبرگان محلي 27 «سکونتگاه روستايي داراي سکنه شهرستان فردوس» تشکيل داده است. تحقيق از مديران و مطلعان محلي بر اساس روش نمونه گيري غير تصادفي و با توجه به اهداف تحقيق و از بين افرادي که بهترين شرايط را براي ارائه اطلاعات دارا بوده اند، صورت گرفته و تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي انجام شده است. نتايج تحقيق، نشان مي دهد؛ خشکسالي طولاني مدت در 81 درصد روستاهاي ناحيه منجر به خشک شدن کامل برخي قنوات، چشمه ها و چاه ها گرديده و کاهش سطح زيرکشت و ميزان توليد را به همراه داشته است. همچنين در مواجه با خشکسالي، تنها در 26 درصد از روستاها، کشاورزان با اقداماتي از قبيل تغيير الگوي کشت، مديريت آب و يا ايجاد و توسعه مشاغل غير کشاورزي درصدد مقابله با خشکسالي برآمده اند و در 74 درصد روستاها، کشاورزان، نسبت به خشکسالي منفعل عمل نموده و براي آنان، کاهش درآمد و سطح زندگي را به همراه داشته است. همچنين عکس العمل روستاييان در 81 روستاهاي ناحيه در مقابل خشکسالي، مهاجرت بوده است.

 
کلید واژه: خشکسالي، کشاورزان روستايي، شهرستان فردوس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 143   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی