نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش و اشتغال پرستاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بلوچي فرد فريبا,فارسي لميا
 
 
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

فن آوري اطلاعات و ارتباطات همگام با ارتقا سطح سلامت در گستره جامعه، سبب تحول در كيفيت مراقبتهاي بهداشتي گرديده است. مراقبت از راه دور زمينه اصلي كاربرد فن آوري اطلاعاتي مي باشد، كه بر پايه تحولات دروني نظام هاي سلامت و تغيير ديدگاه بيماري نگر به سلامت نگر و فرد نگر به جامعه نگر و در جهت ارتقا كيفيت خدمات بهداشتي بنا نهاده شده است. به رغم رسوخ گسترده فناوري هاي پيشرفته در عرصه سلامتي، اعم از روش هاي تشخيص و مراقبت - درمان و يا آموزش پزشكي، ICT به علت چالش هاي رو در رو موفق نشده است تا جايگاه خود را به صورت كامل در اين زمينه پيدا كند. به نظر مي رسد در كنار پيچيدگي علوم و فنون پزشكي، دلايل ساختاري نيز وجود دارد كه عملكرد فناوري هاي اطلاعاتي را در زمينه برقراري مراقبت هاي بهداشتي با مشكل مواجه كرده است.
پرستاري از راه دور به انجام تدابير پرستاري از طريق فن آوري ارتباطات از راه دور اطلاق مي گردد. اين فن آوري به عنوان يك پديده نو خواسته و در حال تكوين يكي از زير شاخه هاي مراقبت از راه دور محسوب مي گردد . بديهي است كه بكارگيري فناوري مستلزم زير ساخت ها، مطالعات و ابزار خاص خود مي باشد. اساتيد دانشكده هاي پرستاري از طريق ماهواره دانشجويان را از راه دور آموزش مي دهند . پرستاران در مراكز بهداشتي - درماني از طريق تلفن اولويتهاي مراقبت و درمان را براي بيماران بر حسب وخامت حالشان تعيين مي نمايند و از طريق بكارگيري كامپيوتر و دوربين فعاليتهاي پرستاري را به بيماران منزل ارايه ميدهند. پرستاري از راه دور مي تواند از شهري به شهر ديگر انجام گيرد. فن آوري اطلاعات هر گونه عملكردهايي راكه در حوزه پرستاري ميباشند و توسط پرستاران به اجرا در ميآيند، تحت تاثير قرار مي دهد. در حقيقت پرستاري از راه دور مجموعه اي از علم كامپيوتر، علم اطلاعات و علم پرستاري بدون در نظر گرفتن بعد مكان مي باشد كه در جهت كمك به، ارتقا حرفه پرستاري، پردازش داده هاي پرستاري، حمايت از بيماران و ارايه مراقبت هاي پرستاري طراحي شده است.
رشد سريع و گسترش حوزه هاي اثر گذار فن آوري در تمام شئونات زندگي، موجي از تغييرات را بدنبال داشته است كه دگرگوني وسيعي در زمينه سلامت عمومي در كشورهاي پيشرو و استفاده كننده از آن ايجاد كرده است. اگر چه فناوري فرصت ها و منافع بسياري براي كشورها داشته است، اما عوارض و آسيب هايي نيز با آن همراه است كه غفلت از اين موارد در حوزه سلامت، گاه مي تواند خطرناك و غير قابل جبران باشد.

 
کلید واژه: فناوري اطلاعات، نظام آموزش عالي، اشتغال پرستاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1316  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی