برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی فراوانی درماتیت اتوپیک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محسن زاده اعظم,شاه كرمي كوروش,فيروزي مجيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: درماتيت اتو پيک در 2% تا 8% بچه ها وجود دارد و اغلب در شيرخوارگي در ماه دوم و سوم زندگي شروع مي شود. 60% از بيماران تا يکسالگي و 90% تا سن 5 سالگي دچار مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني بيماران با درماتيت اتوپيک به بيمارستان کودکان خرم آباد در سال 84 بود.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت توصيقي مقطعي انجام شد. جامعه مورد مطالعه کودکاني که يه علت درماتيت به بيمارستان کودکان آورده شده بودند. متغير هاي مورد مطالعه شا مل سن - جنس - حساسيت به مواد غذايي - تاريخچه خانوادگي مثبت و ... بود. اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوري و بوسيله spss مورد تجزيه و تحليل آماري فرار گرفت.
يافته هاي پژوهشي: از 80 بيمار مورد مطالعه 67% مذکر و 33% مونث بودند. 20% در گروه سني زير يکسال و 75% بيماران سن 1تا 5 سال و 5% بالاي 5 سال داشتند. از نظر علايم: خارش و خشکي پوست 100% خارش هنگام تعريق 60% کلفت شدن پوست 25% چين دني مورگان در 75% پترياسيس آلبا در 60% حساسيت به لباس پشمي در 62% وجود داشت. وجود تاريخچه خانوادگي مثبت از نظر اتوپي در 70% موارد وجود داشت.
اتوپي همزمان از نوع ديگر در 75% مثبت که 65% از آنها رينيت آلرژيک داشتند. وجود حساسيت حداقل به يک نوع ماده غذايي در 65% بود. حساسيت به تحم مرغ در 60% موارد مثبت بود.
نتيجه گيري: اکثريت بيماران مذکر بودندواکثرا سن 1 تا 5 سال داشتند. اکثر بيماران داراي بيشتر کرايتريهاي ماژور و مينور درماتيت اتوپيک را داشتند.

 
کلید واژه: اتوپي، درماتيت، کودکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 116  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی