برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

دستکاری دو سیستم فیبرینولیز و آنژیوژ‍نز با استفاده از آنتی پلاسمینوژن منوکلونال آنتی بادیها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملكي علي,ميرشاهي منوچهر,پورفتح اله علي اكبر
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

پلاسمينوژن گليكوپروتئيني تك زنجيره اي با وزن مولكولي 92 كيلودالتون است كه از 791 اسيد آمينه تشكيل شده است. اين پيش آنزيم كه نقش اساسي سيستم فيبرينوليز را به عهده دارد توسط يكسري فعال كننده ها (Pas) به آنزيم فعال پلاسمين تبديل مي شود و نقش خود را كه همانا انحلال لخته فيبريني است به انجام مي رساند. سيستم فيبرينوليز همچنين در فرآيند آنژيوژنز نيز داراي نقش اساسي مي باشد. فعاليت سيستم فيبرينوليز از طريق مي كند. بعلاوه آنزيم پلاسمين رشد تومور و متاستاز را با واسطه فاكتورهاي رشد و فعاليت متالوپروتئازها تنظيم مي كند. آنتي باديهاي منوكلونال بعنوان ابزارهاي بيولوژيك كارآمد نقش مهمي را در تحقيقات بنيادين ايفا مي كنند.
در اين پژوهش فعاليت سيستمهاي فيبرينوليز و آنژيوژنز در حضور آنتي پلاسمينوژن منوكلونال آنتي باديها مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور نخست به روشهاي مختلف چشمي، سنجش كمي قطعات DD/E به روش D-دايمر و استفاده از سوبستراي كروموژنيك S-2251 (روش اليزا)، تاثير آنتي باديها بر فعاليت سيستم فيبرينوليز در حضور فعال كننده ها بررسي شد. در مرحله بعدي اثر دو آنتي بادي از آنتي باديهاي مرحله اول بر فرآيند آنژيوژنز در يك مدل رگزايي در شرايط آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج حاصله نشان داد كه آنتي بادي MC2B8 كه مهار كننده فعاليت پلاسمينوژن در حضور فعال كننده هاي پلاسمينوژن است، بر فرآيند رگزايي نيز اثر مهاري دارد. A1D12 كه يك آنتي بادي عليه دومين N-ترمينال پلاسمينوژن است علاوه بر تسريع فعاليت سيستم فيبرينوليز در حضور فعال كننده ها، باعث فعال شدن فرآيند آنژيوژنز در شرايط آزمايشگاهي مي شود. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان از آنتي باديهاي منوكلونال ضد پلاسمينوژن بعنوان مولكولهاي بيولوژيك با ويژگي بالا جهت مهار و يا القا فرآيندهاي آنژيوژنز و فيبرينوليز و سازوكارهاي دخيل در فعاليت اين سيستمها استفاده نمود.

 
کلید واژه: سيستم فيبرينوليز، آنژيوژنز، پلاسمينوژن، آنتي بادي منوكلونال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی