برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارایه مدل مناسب برای ارزیابی رتبه بندی تامین کنندگان کالا و خدمات با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی : سازمان قطار شهری شیراز)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موغلي سعيد,ياورزاده محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي الکترونيکي دستاوردهاي نوين در علوم مديريت و حسابداري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه آموزش عالی صنعت، معدن و تجارت
زمان:  1393دوره 1
 
 
چکیده: 

يکي از مشکلات تصميم گيري در حيطه کاري مديران، ارزيابي زنجيره تامين است که معيارهايي مختلفي را شامل مي شود. اگرچه در زمينه کارايي زنجيره تامين با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن مطالعات گسترده اي صورت گرفته است، ليکن هيچ يک از اين پژوهش ها، کانون تمرکز خود را بر ارتباط ميان چهار ديدگاه رويکرد کارت امتيازي متوازن قرار نداده است. مقاله پيش رو کوششي است در جهت تمرکز بر اين روابط، به ويژه روابط قابل بازگشت. براي رسيدن به اين هدف، ابتدا يکايک روابط موجود در ميان چهار ديدگاه کارت امتيازي متوازن مشخص شده و سپس به منظور ايجاد يک ساختار شبکه اي، روش ديمتل مورد استفاده قرار گرفته است.
در واقع از اين ساختار شبکه اي به عنوان مبنايي براي طراحي يک مدل تحليل پوششي داده ها استفاده شده است و به علت اينکه محاسبات امتياز ارزيابي کارايي از طريق رويکرد کارت امتيازي متوازن امکان پذير نمي باشد، براي اجراي اين ارزيابي از مدل تحليل پوششي داده ها استفاده گرديده است. پس از بررسي ابزارهاي گوناگون ارزيابي عملکرد زنجيره تامين، رويکرد جديدي، مبتني بر شبکه تحليل پوششي داده ها از طريق رويکرد کارت امتيازي متوازن طراحي گرديده است و در آخر، مدل مذکور در راستاي ارزيابي کارايي زنجيره تامين به صنايع خدمات ريلي درون شهري (سازمان قطار شهري) تعميم داده شد و نتايج حاصله عملکرد خوب مدل طراحي شده را تائيد نمود. همچنين اين مدل قابليت به کارگيري در فرايندهاي ارزيابي، در صنايع مختلف را دارد.

 
کلید واژه: مديريت زنجيره تامين، کارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي داده ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 124   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی