نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر اتساعی اجزای مختلف عصاره گیاه گل محمدی بر زنجیره تراشه خوکچه هندی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كيهان منش رعنا,بسكابادي محمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه و اهداف: اثرات درماني مختلفي براي گياه گل محمدي از جمله اثرات هيپنوتيک، ضد اسپاسم، تقويت عضله قلب و درمان کننده دردهاي سينه اي و شکمي مطرح مي باشد. در مطالعه قبلي اثر اتساعي عصاره اين گياه بر زنجيره تراشه خوکچه هندي مشاهده شده است. در اين مطالعه اثر اتساعي اجزاي آبي، ان - بوتانولي و اتيل استاتي عصاره اين گياه بر زنجيره تراشه خوکچه هندي مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش: ابتدا زنجيره تراشه خوکچه هندي بوسيله 60mM kcl منقبض شد. پس از 7 تا 10 دقيقه، اثرات اتساعي غلظت هاي تجمعي از هر جز (1/0 ،2/0 و 4/0%g ) را در مقايسه با نرمال سالين (بعنوان کنترل منفي) و سه غلظت تجمعي از تئوفيلين (1/0 ، 2/0 و 4/0 mM) مقايسه گرديد.
يافته ها: تمام غلظت هاي تئوفيلين، جز اتيل استاتي اين گياه و دو غلظت انتهايي جز ان - بوتانولي عصاره اثرات اتساعي قابل توجهي در مقايسه با نرمال سالين داشتند (001/0>p تا 05/0>p) ولي جز آبي اثر انقباضي چشمگيري بر زنجيره تراشه داشت. بعلاوه اثر جز اتيل استاتي بطور مشخصي از تئوفيلين بيشتر بود و اثرات ديگر اجزا بطور قابل توجهي از تئوفيلين کمتر بود. همچنين، ارتباط معني داري بين اثرات اتساعي و غلظتهاي تئوفيلين و تمام اجزا به جزجز آبي وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اثر اتساعي قوي اجزاي مختلف عصاره گياه گل محمدي بر زنجيره تراشه خوکچه هندي را نشان مي دهد که قابل مقايسه با غلظتهاي بکار برده شده تئوفيلين بود و بيشترين اثر اتساعي مربوط به جز اتيل استاتي مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 81  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی