برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی آنالیز غیرخطی استاتیکی قاب های بتنی نامنظم در ارتفاع

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نامجويان محمدعلي,كريميان محمدرضا,جبارزاده سينا,رهگذر رضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي زلزله و سازه
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان
زمان:  1393دوره 5
 
چکیده: 

با توسعه کاربرد تحليل پوش آور در سال هاي اخير روش هاي پوش آور پيشرفته متعددي براي لحاظ کردن اثر مودهاي بالاتر و همچنين اثر تغيير مشخصات مودال سازه در طول تحليل ناشي از تسليم اعضاء پيشنهاد شده است. روش هاي پيشنهادي عموما براي لحاظ کردن اثرات مودهاي بالاتر از چندين تحليل پوش آور با الگوي بارهاي متناسب با اشکال مودي سازه استفاده مي نمايد و نتايج حاصل از اين تحليل ها با يکديگر ترکيب مي شوند. در روش هاي رايج، تحليل استاتيکي غيرخطي سازه تحت الگوي بار جانبي از پيش تعريف شده قرار مي گيرد و بار جانبي بطور افزايشي به سازه اعمال مي شود تا سازه به تغيير مکان هدف برسد. فرض اساسي در روش هاي تحليل استاتيکي غيرخطي رايج اين است که پاسخ سازه توسط مود اصلي آن کنترل مي شود. اين فرض در سازه هاي منظم و کم ارتفاع دقت قابل قبولي داشته، اما براي سازه هاي نامنظم و مرتفع، به دليل مشارکت مودهاي بالاتر سازه در پاسخ لرزه اي، جواب هاي دقيقي را به دست نمي دهد. در اين تحقيق، پاسخ هاي لرزه اي قاب هاي بتن آرمه دو بعدي نامنظم در ارتفاع با استفاده از روشهاي رايج (FEMA356) و روش تحليل استاتيکي غيرخطي مودال محاسبه شده و ضمن مقايسه با مقادير متناظر بدست آمده از تحليل تاريخچه زماني نيز با روش پيشنهادي مقايسه مي شوند. قاب هاي نامنظم مورد استفاده داراي نامنظمي از نوع عقب رفتگي در ارتفاع بوده که اين عقب رفتگي تقريبا در ميانه ارتفاع قابها اتفاق مي افتد. معيارهاي ارزيابي شامل جابجايي حداکثر طبقات، تغييرمکان نسبي طبقات مي باشند.

 
کلید واژه: قاب هاي نامنظم، تحليل استاتيکي غير خطي مودال، تحليل تاريخچه زماني، روش دو مرحله اي پوش آور مودال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 108   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی