برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پاسخ لرزه ای سیستم های قاب- دیوار با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كبريايي محمدرضا,طباطبايي ميرحسيني رامين
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس زلزله و سازه
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان
زمان:  1393دوره 5
 
چکیده: 

بطورکلي، سازه بر روي لايه هاي خاک انعطاف پذير احداث مي شود. لذا مشابه سازه بايستي مدل سازي خاک نيز انجام شود. از طرفي، سازه داراي تکيه گاه صلب با سازه مشابه داراي تکيه گاه انعطاف پذير اختلاف اساسي دارند، بطوريکه ممکن است قسمت اصلي انرژي ارتعاشي به وسيله تشعشع امواج و از سوي ديگر، توسط عمل هيسترزيس در خاک مستهلک شود. در آيين نامه 2800 خاک زيرسازه صلب فرض شده است و علاوه بر اين، از اثرات اندرکنش خاک - سازه صرف نظر شده است. در اين تحقيق تاثير اندرکنش خاک - سازه بر پاسخ ارتعاشي قابهاي خمشي بتني شامل ديوار برشي با توجه به طبقه بندي چهارگانه آيين نامه 2800 ايران در رابطه با خاک بستر سازه مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، اثرات اندرکنش خاک وسازه با توجه به مدل وينکلر در نظر گرفته شده است. براي اين منظور، ابتدا طيف پاسخ سازه بصورت پايه گيردار و با توجه به اثرات اندرکنش خاک و سازه در برابر زلزله هاي شناخته شده در نرم افزار opensees مدل سازي شده است. سپس، طيف هاي پاسخ حاصل شده با يکديگر و همچنين با طيف بازتاب آيين نامه 2800 مقايسه گرديده است. در مطالعات عددي نشان داده شده، منظور کردن اثرات انعطاف پذيري خاک زير شالوده در مدل، تاثير قابل توجهي بر پاسخ لرزه اي سازه داشته و اين مساله، متاثراز نوع خاک و زمان تناوب سازه خواهد بود.

 
کلید واژه: تحليل ديناميکي، طيف پاسخ، اندرکنش خاک و سازه، تکيه گاه انعطاف پذير، سازه هاي قاب -ديوار، آيين نامه 2800
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 142   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی