مشخصات مقاله

عنوان: 

بهينه سازي ديوارهاي حائل خاک مسلح با استفاده از ترکيب الگوريتم ژنتيک و شبکه عصبي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جيريايي مرتضي,رنجبركركانكي اسداله,رئيسي زاده ايمان,غفاري حميدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس زلزله و سازه
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان
زمان:  1393دوره 5
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق سعي شده که با استفاده از بهينه سازي به کمک الگوريتم ژنتيک (GA)، پارامترهاي اقتصادي ديوار به گونه اي ارائه شود که شرايط پايداري خارجي ديوار حائل خاک مسلح از قبيل :واژگوني، لغزش، ظرفيت باربري و نشست به طور کامل کنترل شود و همچنين از لحاظ پايداري داخلي، (کنترل پاره شدگي و بيرون کشيدگي) عناصر مسلح کننده در مقابل نيروهاي وارده به خوبي مقاومت کنند. براي بدست آوردن نيروهاي وارد بر ديوار از روش شبه استاتيکي مونونوبه- اکابه استفاده شده است. همچنين يک برنامه کامپيوتري ارائه شده که قادر است ديوارهاي حائل را با توجه به مشخصات مختلف مصالح خاکريز، خاک زير پايه، شرايط مختلف زلزله خيزي طرح، وجود سر بار بر روي خاکريز و حتي در صورت محدوديت داشتن در انتخاب پارامترهاي ديوار، از لحاظ هزينه، عناصر مسلح کننده را بهينه کند و پارامترهاي بهينه شده ديوار را ارائه دهد، به گونه اي که شرايط پايداري داخلي و خارجي ديوار کاملا کنترل شود. در اين تحقيق براي استفاده آسانتر مهندسان از ابعاد پيشنهادي، با استفاده از چند نوع خاک در پشت و کف ديوار و شرايط لرزه اي مختلف، براي ارتفاع هاي متفاوت آناليز صورت گرفته و نتايج به صورت روابط و جداول ارائه شده است. با استفاده از اين روابط مي توان ابعاد و هزينه بهينه ديوار را بدون مراجعه مستقيم به برنامه بدست آورد. همچنين در اين تحقيق آناليز ديناميکي ديوار حائل خاک مسلح به روش تحليل تنش – کرنش غير خطي بوسيله نرم افزار PLAXIS نيز انجام شده و ابعاد بهينه با ترکيب شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک محاسبه شده است تا با مقايسه اي که بين نتايج دو روش مي شود بتوان درصد اختلاف در محاسبه هزينه و ابعاد بهينه از تحليل شبه استاتيکي (روش مونونوبه اکابه) و تحليل ديناميکي را بدست آورد.

 
کلید واژه: ديوار حائل خاک مسلح، الگوريتم ژنتيک، شبکه عصبي، بهينه سازي، تئوري مونونوبه- اکابه، نرم افزار PLAXIS
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 237   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی