مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثيرات بکارگيري ديوار برشي بتني به جاي ديوار فولادي طبقات تحتاني بر پارامترهاي لرزه اي سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي ويژه به همراه ديوار برشي فولادي سخت نشده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي يعقوب,محمودي ثاني مهدي*,اكبري محسن
 
 *دانشکده فني مهندسي، دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: كنفرانس زلزله و سازه
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان
زمان:  1393دوره 5
 
 
چکیده: 

شناخت بيشتر نسبت به سيستم هاي سازه اي مختلف در جهت بکارگيري آگاهانه از آن در پروژه ها همواره از ملزومات بوده است. که استفاده از ديوار برشي فولادي به منظور کاهش وزن سازه و افزايش شکل پذيري در سازه مي باشد. بنابراين براي مقابله با نيروهاي جانبي زياد در طبقات تحتاني، و همچنين دلايلي مانند کاهش در ابعاد تير و ستون ها، ضخامت ديوار فولادي در اين طبقات و يا هر دليل ديگري مي توان از ديوار برشي بتني براي افزايش مقاومت در سازه استفاده نمود. لذا اين پژوهش در جهت دستيابي به شناخت بيشتر از رفتار لرزه اي اين سيستم سازه اي صورت گرفته است. ديوار فولادي مورد بحث در اين پروژه از نوع سخت نشده مي باشد که به همراه قاب خمشي ويژه و ديوار بتني، مورد بررسي قرار گرفته است، از نتايج بدست آمده معلوم مي شود که ضريب اضافه مقاومت با اضافه شدن ديوار بتني، همچنين افزايش ارتفاع ديوار بتني، کاهش يافته که اين کاهش در مقادير ضريب رفتار تعيين کننده بوده است. نتايج بدست آمده از تحليل غير خطي بروي مدل هاي 4، 6 و 8 طبقه نشان مي دهد که استفاده از ديوار بتني در طبقات تحتاني باعث افزايش در سختي کلي سازه در مدل هاي کوتاه مي گردد و اين تاثير با افزايش ارتفاع سازه به حداقل مي رسد. همچنين بررسي نشان مي دهد که ضريب رفتار بدست آمده در مدل کوتاه بيشتر بوده و با افزايش از تفاع سازه اين ضريب کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: ديوار فولادي ويژه، سيستم دوگانه در ارتفاع، بررسي عملکرد لرزه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی