برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سایتوتوکسیک عصاره سلول های فندق بر سلول های سرطانی (MCF-7 ,HEPG -2)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بماني ابراهيم*,قناتي فائزه,ساريخاني سينا
 
 *دانشکده علوم زيستي، گروه علوم گياهي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

تاکسول يکي از شناخته شده ترين داروهاي ضدسرطان است که اولين بار از گياه Taxus brevifolia استخراج شد. تحقيقات اخير نشان داده است که فندق (Corylus avellana) نيز پتانسيل توليد آن را دارد. در تحقيق حاضر اثر سايتوتوکسيک عصاره سلول هاي جدا کشت فندق بر سلول هاي سرطان انساني شامل رده هاي MCF-7 (کارسينوماي سينه) و HEPG-2 (کارسينوماي کبد) مورد بررسي قرار گرفت. سلول هاي فندق در کشت تعليقي در محيط B5 رشد کردند و در روز چهاردهم برداشت و طي دو مرحله با متانول و دي کلرومتان عصاره گيري شدند. ميزان تاکسول موجود در عصاره توسط دستگاه HPLC محاسبه شد. سلول هاي MCF-7 و HEPG-2 در محيط کشت RPMI حاوي 10 درصد FBS و 80 ميکروگرم در ليتر آنتي بيوتيک جنتامايسين رشد کرده و 24 ساعت بعد توسط غلظت هاي مختلف تاکسول استاندارد (25 و 50 نانومولار براي MCF-7 و 50 و 100 نانومولار براي HEPG-2) و غلظت هاي مختلف عصاره سلولي فندق (250 و 500 ميلي گرم در ليتر براي MCF-7 و 500 و 1000 ميلي گرم در ليتر براي HEPG-2) تيمار شدند. 24 ساعت بعد از انجام تيمار اثر سايتوتوکسيک عصاره، و تاکسول توسط محلول MTT بررسي شد. نتايج اين بررسي نشان داد که اثر سايتوتوکسيک عصاره سلول هاي فندق از تاکسول خالص بيشتر است و با غلظت هاي 500 و 1000ميلي گرم در ليتر به ترتيب باعث مهار بيش از 80 درصد رشد سلول هايMCF-7  50 درصد رشد سلول هاي HEPG-2 نسبت به کنترل شد. بنابراين استفاده از عصاره سلول هاي فندق مي تواند به عنوان روش مناسبي جهت درمان سرطان معرفي شود.

 
کلید واژه: تاکسول، سايتوتوکسيسيتي، سلول هاي سرطاني، فندق
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 67  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی