برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات مختلف گياه زنيان بر مجاري تنفسي خوکچه هندي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: بسكابادي محمدحسين*,دخشنده حسن,جندقي پرستو,كياني سحر,كرچيان امين,معتمدشريعتي وحيد,حسن زاده ليلي
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

در مطالعات مختلف اثرات ذيل براي گياه زنيان بر مجاري تنفسي خوکچه هندي نشان داده شد. 1- اثر اتساعي معني دار عصاره سوکسله آبي، اتانلي و اسانس گياه در مقايسه با سالين (در همه موارد p<0.001). انحراف غيرموازي منحني غلظت پاسخ متاکولين به راست در حضور عصاره ها و اسانس نسبت به سالين و بيشتر بودن معني دار EC50 متاکولين حاصل در حضور عصاره ها نسبت به سالين (p<0.05 تا p<0.001). 2- انحراف موازي منحني غلظت پاسخ هيستامين به راست در حضور عصاره ها و اسانس نسبت به سالين و بيشتر بودن معني دار EC50 هيستامين حاصل در حضور عصاره ها نسبت به سالين (p<0.05 تا p<0.001). 3- انحراف منحني غلظت پاسخ ايزوپرنالين به چپ در حضور عصاره هاي گياه. 4- اثر اتساعي معني دار عصاره هاي گياه بر بافت اينکوبه شده با آتروپين، پروپرانولول و آتروپين منقبض شده با KCl و رابطه معني دار اثر اتساعي اسانس گياه و تئوفيلين (p<0.001). وجود اثر اتساعي معني دار جزء 3 و بخصوص 2 گياه که احتمالا کارواکرول است (p<0.05 تا p<0.001). 6- اثر اتساعي معني دار کارواکرول (يکي از اجزاء اصلي گياه)، (p<0.05 تا p<0.001) و رابطه معني دار اثر اتساعي آن با غلظت (p<0.001). 7- اثر ضدسرفه معني دار غلظت هاي مختلف عصاره هاي گياه (در همه موارد p<0.001) که حتي از اثر کدوئين بيشتر بود (p<0.05 تا p<0.001). نتايج اين مطالعات نشان دهنده اثر اتساعي قوي بر زنجيره تراشه خوکجه هندي است. مهار کيرنده هاي موسکاريني، هيستاميني، اثر تحريکي بر گيرنده هاي b و اثر شبه گزانتيني مي توانند در اثر اتساعي آن نقش داشته باشند. همچنين اثر ضدسرفه قوي براي گياه نشان داده شد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 79  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی