برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه امکان استفاده از برخي آنتي بيوتيک ها و اسانس هاي گياهي جهت کنترل باکتري بيماري زاي اشريشياکولاي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اقحواني شجري مهسا*,هدايتي مهدي,رضواني مقدم پرويز,بني حسن مرجان,فلاحي جبار
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

اثرات مضر ناشي از مصرف داروهاي شيميايي اهميت توجه به داروهاي گياهي را افزايش داده است. در اين مطالعه تعداد 100 لاشه جوجه تلف شده در 7 روزگي انتخاب و سپس عمل نمونه گيري از کيسه زرده و کبد موارد تلف شده با استفاده از سواپ صورت پذيرفت. نمونه هاي تهيه شده ابتدا در محيط تريپتوز سوي براث حاوي نووبيوسين غني سازي گرديده و سپس در محيط آگار انتخابي CT-SMAC کشت داده شد. کلوني هاي بيرنگ (NSF) که نشانه باکتري اشريشيا کولاي بود، با استفاده از تست هاي بيوشيميائي (IMViC) مورد تاييد قرار گرفت، و در نهايت تعداد 20 باکتري در اين تست ها از نظر اين باکتري مثبت شدند. سپس بر روي باکتري هاي فوق تست سنجش حساسيت در محيط مولر هينتون آگار و به روش انتشار از ديسک با استفاده از برخي آنتي بيوتيک ها (استرپتو مايسين، کانامايسين، نيتروفورازون و سفتي اکسيم) و نيز اسانس برخي از گياهان دارويي (آويشن باغي، نعناع فلفلي، پونه و رزماري) صورت گرفت. نتايج نشان داد که در بين آنتي بيوتيک هاي مورد بررسي بيشترين حساسيت مشاهده شده، مربوط به نيتروفورازون بود و پس از آن کانامايسين و سفتي اکسيم قرار داشتند و کمترين حساسيت نيز نسبت به استرپتومايسين مشاهده گرديد (قطر هاله ممانعت از رشد باکتري به ترتيب 25، 15، 14 و 5 ميلي متر). در مورد اسانس ها نيز، بيشترين حساسيت، نسبت به آويشن باغي مشاهده شد و پس از آن اسانس گياهان دارويي رزماري، پونه و نعنا فلفلي قرار داشتند (قطر هاله ممانعت از رشد باکتري به ترتيب: 26، 12، 8 و 2 ميلي متر). نتايج اين مطالعه نشان داد که اسانس هاي گياهي به خصوص اسانس گياه دارويي آويشن باغي در مقايسه با آنتي بيوتيک هاي مصنوعي مي توانند اثرات کنترل کنندگي مناسبي داشته باشند.

 
کلید واژه: اشريشيا کولاي، تست حساسيت آنتي بيوتيکي، گياهان دارويي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 107  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی