مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات آنتي اکسيداني برگ درخت گردو بر سطح سرمي آنزيم هاي ALP ,AST ,ALT در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با رژيم پر کلسترول

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: اقبالي حديث*,محمودي مهدي,پوررشيدي احمد,حسيني جواد,نباتي سعيده,حسيني ذيجود سيدمصطفي
 
 *گروه بيوشيمي، بيوفيزيک و ژنتيک، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

از ديرباز گياهان هميشه بعنوان يکي از منابع مهم دارويي مطرح بوده اند. گردو گياهي با نام علمي Juglans regia متلق به خانواده juglandaceae مي باشد. برگ درخت گردو داراي 3 درصد اينوژيت، اسيد الاژيک، اسيد گاليک و اسانسي با بوي مخصوص و مقداري پارافين، تانن، مواد چرب و املاح معدني مانند کلسيم، پتاسيم، منيزيوم، باريوم و کاروتن است. برگ در خت گردو همچنين حاوي مقادير قابل توجهي مواد آنتي آکسيدان است که مصرف آن باعث کاهش خطرات بيماري هاي قلبي عروقي و هايپرکلسترولمي مي شود. هيپرکلسترولمي يکي از عوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي و عروقي است که تاثيرش بر کبد باعث افزايش آزادسازي آنزيم هايALP ,AST ,ALT به خون مي شود. در مطالعه حاضر به بررسي اثرات آنتي اکسيدان هاي برگ درخت گردو بر سطح سرمي آنزيم هايALP ,AST ,ALT در موش هاي صحرايي تغذيه شده با رژيم پرکلسترول پرداختيم. 50 موش را به ترتيب زير گروه بندي کرديم: گروه اول فقط رژيم غذايي معمولي (پايه) دريافت کردند، گروه دوم 1% کلسترول، گروه سوم 1% کلسترول بعلاوه 1% برگ گردو، گروه چهارم 1% کلسترول بعلاوه 2% برگ گردو و گروه پنجم 1% کلسترول بعلاوه 5% برگ گردو به رژيم غذايي پايه شان افزوده شد. مدت مطالعه 45 روز بود که سنجش ها در شروع و در پايان مطالعه بر روي نمونه هاي خون گرفته شده انجام شد. نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد که مصرف گردو در موش هاي هيپرکلسترولمي ميزان آنزيم هاي AST و ALP را کاهش مي دهد که اين کاهش در مورد ALP معني دار بود، در صورتي که بر ميزان افزايش آنزيم ALT تاثيري نداشت. به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که برگ درخت گردو مي تواند اثر حفاظتي بر روي کبد موش هاي هيپرکلسترولمي داشته باشد.

 
کلید واژه: گردو، گياهان دارويي، هيپرکلسترولمي، آنتي اکسيدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 78  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی