برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه میزان IgA و IgE بزاقی در کودکانی که در دوره نوزادی با شیر مادر و شیر خشک تغذیه شده اند

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفرزاده عبداله,حسن شاهي راويز غلامحسين,كاظمي عرب آبادي محمد,مصطفايي علي,صادقي مصطفي,نعمت الهي محمدعلي,رضايتي محمدتقي,نعمتي مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: فاکتورهاي ايمني موضعي دهان ممکن است نقش محافظتي در برابر بيماري هاي دهان و دفاع بر عليه عوامل ميکروبي داشته باشند. IgA بزاقي يک فاکتور موضعي اصلي براي جلوگيري از پوسيدگي و بيماري پريودونتال مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين غلظت IgA و IgE بزاقي در کودکان تغذيه شده با شير خشک و شير مادر در دوره نوزادي مي باشد.
مواد و روشها: در مجموع 80 کودک سالم 5 ساله وارد اين مطالعه شدند. بر اساس نوع تغذيه در دوره نوزادي، کودکان به دو گروه تقسيم شود. يک گروه شامل 50 کودک تغذيه شده با شير مادر و گروه ديگر شامل 30 کودک تغذيه شده با شيرخشک بود. يك ميلي ليتر از بزاق کودکان جمع آوري و سانتريفوژ شد و در دماي منهاي 70 درجه سانتيگراد نگهداري گرديد. غلظت IgA و IgE بزاقي با استفاده از تکنيک اليزا تعيين شد.
نتايج: در کودکان تغذيه شده با شير مادر غلظت IgA بزاقي (17.3 ±39.6mg/l ) بطور معني داري (0.0001=p) بالاتر از کودکان تغذيه شده با شير خشک (14 ± 26.9mg/l) بود. از طرف ديگر ميزان IgE بزاقي به طور معني داري (p=0.047) در افراد تغذيه شده با شير مادر کمتر از کودکان تغذيه شده با شيرخشک بود (19.7 ±5.01IU/ml ) در برابر (39.4 ±74.11IU/ml ).
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهند که تغذيه با شير مادر باعث افزايش IgA بزاقي در اوايل زندگي مي گردد که ممکن است نقشي در ايمني حفره دهاني داشته باشند. مقادير بالاتر IgE که در کودکان تغذيه شده با شيرخشک مشاهده گرديد، ممكن است يك نقش بالقوه در توسعه واكنش هاي التهابي و آلرژي داشته باشد.

 
کلید واژه: تغذيه با شير مادر، تغذيه با شير خشک، IgA ، IgE ، کودکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی