برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر بخشی عصاره آبی-الکلی ریشه گیاه زرشک در جلوگیری از رشد باکتری بروسلا آبورتوس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كريمي اميرحسين*,سلطاني بهرام,سلطاني آيدا,شاهرخ آبادي رضا,ناظم محمدرضا
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرکرد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

قسمتهاي ريشه، پوست ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه آن مورد استفاده Berberis زرشک درختچه اي با نام علمي وجود دارند. مقدار آلکالوئيد در پوست ريشه Berberine قرار مي گيرد. در تمام قسمتهاي اين گياه آلکالوئيدها مانند زرشک بيشتر از قسمتهاي ديگر اين گياه است.اين آلکالوئيدها خواص آنتي بيوتيکي دارند و سبب تحريک بخش هايي از سيستم ايمني بدن مي شوند. باکتري بروسلا آبورتوس گرم منفي، بدون هاگ و غير متحرک و يکي از سويه هاي خانواده بروسلا است که بين انسان و گاو مشترک بوده و در انسان باعث ايجاد بيماري تب مالت مي شود که با علائم گوناگون از جمله تب و لرز، تعريق زياد ودرد مفاصل بروز مي کند. اين بيماري در اشکال مزمن باعث عوارض جدي در انسان مي گردد. سالهاست که عشاير و بعضي ديگر از مردم به صورت سنتي جوشانده ريشه زرشک را جهت درمان تب مالت مفيد مي دانند و از آن استفاده مي کنند. از اين رو بر آن شديم تا اثر بخشي عصاره آبي-الکلي زرشک را بر روي باکتري بروسلا آبورتوس مورد مطالعه قرار دهيم. به اين منظور قطعاتي از ريشه و پوست ريشه زرشک انتخاب و خرد شد.سپس با استفاده از اتانول 70 درجه، عصاره گياه استخراج و تغليظ گرديد. جهت آماده سازي محيط کشت آنتي بيوگرام براي بروسلا انتقال داده و پس از آماده شدن TSB را در شرايط استريل به محيط S19 آبورتوس، مقدار کمي از واکسن زنده محيط استاندارد مک فارلند آنرا برروي بروسلا آگار انتقال داديم و ديسک آنتي بيوتيک هاي فلورفنيکل، انروفلوکساسين، جنتا مايسين، کلرامفنيکل، استرپتومايسين، داکسي سايکلين، اکسي تترا سيکلين و کوتريموکسازول و همچنين مقداري از عصاره آبي-الکلي ريشه زرشک را در آن محيط کشت قرار داده و 24 ساعت گرمخانه گذاري نموديم.نتايج آنتي بيوگرام پس از 24 ساعت حاکي از بيشترين حساسيت بروسلا آبورتوس به انروفلوکساسين (+4) و کمترين حساسيت نسبت به اکسي تترا سيکلين و کوتريموکسازول (+1) بود و هيچگونه حساسيتي نسبت به عصاره ريشه زرشک در آزمايش انجام شده مشاهده نشد.

 
کلید واژه: عصاره آبي-الکلي، ريشه گياه زرشک، باکتري بروسلا آبورتوس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 233  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی