برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ارتفاع بر نوع و میزان مواد موثره گیاه گزنه (Urtica dioica)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كاكويي آزاده*,صائب كيوان,راهداري پروانه,پورشمسيان خليل
 
 *مازندران، تنکابن، ولي آباد، انشگاه آزاد اسلامي تنکابن
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

تيره گزنه داراي 50 جنس و در حدود 700 تا 800 گونه است و در نواحي مرطوب مي رويند. گياه گزنه (Urtica diocia) را دراواخر ارديبهشت تا اوايل خرداد ماه 1388 از ارتفاعات رامسر (صفر) و جواهرده رامسر (1800 متر) و جنگل صفارود (800) واقع در استان مازندران جمع آوري شده است. جمع آوري نمونه ها شامل قطع سر شاخه هاي جوان اين گياه مي باشد، سپس نمونه ها را در محلي تاريک خشک کرديم و به آزمايشگاه انتقال داده شد. سپس اسانس گيري توسط دستگاه کلونجر انجام شد.به منظور تعيين درصد اسانس از روش جداسازي و تشخيص اجزاي مخلوط از ترکيبات آلي از کروماتوگرافي گازي استفاده شد.اسانس گياه گزنه را به دستگاه GC/MS تزريق گرديدند تا نوع ترکيب هاي تشکيل دهنده آنها مشخص شود. از ميان 7 اسانس استخراج شده بيشترين ميزان اسانسي که در ارتفاع صفر ديده شده است، عبارتند از،phytol و Menta بررسي هاي آماري نشان داد که بين درصد Phytol و افزايش ارتفاع از سطح دريا پيوستگي بسيار معناداري وجود داشت. اما ارتفاع بر ميزان مقدارMenta تفاوت معناداري ايجاد نکرده است. اسانس هايي که در ارتفاع 1800 متر بيشترين ميزان را داشتند عبارت است از: Linalool، Limonen و مقدار Limonenوجود پيوستگي بسيار معني داري بين افزايش ارتفاع از سطح دريا نشان مي دهد. و فرضيه پژوهش مبني بر اينکه ارتفاع در ميزان اسانس Linalool تاثير دارد، رد مي شود، و اسانس هايي که در ارتفاع 800 متر بيشترين ميزان را دارا هستند، عبارتند از: Ocimene، Benzaldehyde، Ethyl Hexanoate و ارتفاع بر مقدار اين اسانس ها تاثير مثبت و معني داري دارد. از بررسي نتايج مي توان چنين استنتاج نمود که عوامل محيطي مانند ارتفاع مي تواند تاثيراتي را روي ميزان مواد موثره گياه گزنه دوپايه بگذارد، به اين ترتيب بررسي هاي آماري نشان داد که دراکثر موارد بين درصد اسانس و اختلاف ارتفاع از سطح دريا رابطه معني داري وجود داشت. و اين به معني آن است که مقداربرخي از مواد موثره همبستگي مثبت و برخي از آنها همبستگي منفي با افزايش ارتفاع دارند. و بستگي به اين امر دارد که بخواهيم کدام اسانس را استخراج کنيم.

 
کلید واژه: اسانس، Urtica dioica، ارتفاع، گزنه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 185  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی