برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر استفاده از گیاه دارویی سداب (Ruta graveolens) بر آسیب های اکسیداتیو، التهابی و هیستوپاتولوژی آئورت دررت های مبتلا به هایپرکلسترولمیا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: گلشاهي حنانه*,قاسمي الميرا,خاكي فريبا,آزادکار ياسمن
 
 *دپارتمان پاتوبيولوژي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

آترواسکلروزيس به عنوان بک بيماري پيشرونده و مزمن مي باشد که طي روندهاي التهابي و استرس هاي اکسيداتيو در ديواره رگ ها ايجاد مي شود. در طب سنتي از گياه سداب در درمان بيماري هاي التهابي استفاده مي شود. 3 گروه موش شامل گروه کنترل، گروه مبتلا به هايپر کلسترولمي و گروه درمان با عصاره متانولي گياه سداب (MER) به ميزان 20 mg/kg/d به شکل خوراکي و به مدت 90 روز مورد بررسي قرار گرفتند. بررسي ها نشان داد، کلسترول تام سرمي، LDL-C، تعداد گليول هاي سفيد خون، سطح CRT،، فعاليت COX، 15LOX منوسيت ها و ميلوپراکسيداز سرمي در موش هاي گروه 2 افزايش يافته بود. در اين گروه همچنين فعاليت آنزيم هاي انتي اکسيداني و کاهش غلظت گلوتاتيون در بافت کبدي و قلب و سطح سرمي HDL-C کاهش يافته بود. بررسي ها بر روي موش هاي گروه 3 نشان داد که سطح کلسترول تام، LDL-C کاهش و HDL-C و فعاليت هاي آنتي اکسيداني افزايش يافته بود. همچنين فعاليت MPO، COX در اين گروه به طور محسوسي بيشتر و 15LOX کمتر بود. همچنين غلظت TBARS و تعداد گلبول هاي سفيد خوني کاهش و GSH افزايش يافته بود. مطالعه هيستوپاتولوژي آئورت در موش هاي گروه 2 تغييرات فابل توجهي را نشان داد در حالي که در گروه  3تغيير فابل توجهي مبني بر اثرات تخريبي آترواسکلروتيک بر ديواره رگ را نشان نداد. بنابراين نتايج نشان مي دهد که MER مي تواند فعاليت آنتي اکسيداني، التهابي و آسيب هاي وارده به آئورت را در موش هاي مبتلا به هايپرکلسترولمي بکاهد. در نتيجه اين گياه مي تواند اثرات مفيدي در مدريت باليني مبتلايان به آترواسکروزيس داشته باشد.

 
کلید واژه: سداب، گياه دارويي، موش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی