برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقایسه ای ترکیبهای شیمیایی سه گونه Stachys S.laxa , S.pubescens and S. lanata

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: نجف پورنوايي مهردخت*,ميرزا مهدي
 
 *موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقيقات گياهان دارويي و محصولات فرعي کيلو متر 15 اتوبان تهران کرج جنب پيکانشهر
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

جنس Stachys از خانواده نعنائيان داراي 34 گونه در ايران مي باشد که 12 گونه از آنها بومي ايران است بسياري از گونه هاي اين جنس داراي اثرات دارويي بسيار موثر است که در طب قديم مصر و چين مورد استفاده قرار مي گرفته است. داراي خاصيت ضد اسپاسم ،آنتي سپتيک و التيام دهنده زخم مي باشند. باتوجه به اهميت گونه هاي مختلف در طب قديم و کاربردهاي متنوع آن در صنايع دارويي و عطر سازي در اين تحقيق سه گونه از جنس Stachys به نامهاي S.laxa ,S.pubescens ,S. lanataاز  نظر ترکيبهاي شيميايي مورد بررسي قرار گرفته اند. سرشاخه هاي گلدار هر سه گونه به روش تقطير با بخار آب استخراج شدند. اسانس هاي بدست آمده ابتدا به دستگاه کروماتوگراف گازي (GC) تزريق شد و پس از يافتن مناسب ترين برنامه ريزي حرارتي ستون DB-5 براي جداسازي کامل ترکيبهاي اسانس وتعيين درصد و شاخص بازداري کواتس هر ترکيب اسانس ها به دستگاه کروماتوگراف گازي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) تزريق گرديد و طيف جرمي ترکيبها بدست آمد. کليه ترکيبهاي شيميايي تشکيل دهنده اسانس ها همراه با درصد نسبي، انديس بازداري و نيز مقايسه کيفي و کمي ترکيبهاي شناسايي شده در اين تحقيق تهيه شد. در گياهS.laxa 21 ترکيب شناسايي شد که بالاترين درصد ترکيبها شامل اي بتا فارنيسن 45.3%، اي کاريوفيلن 12.5% و دلتا کادينن 12.1% مي باشد. در اسانس گونه S.pubescensنيز 21 ترکيب وجود داشت که جرماکرن دي 37.7%، زد بتا اسيمن 20.3% و بي سيکلو جرماکرن 11.6% بيشترين درصد را به خود اختصاص دادند. در گونهS. lanata 34  ترکيب شناسايي شد که آلفا توجون 25.9%، آلفا هومولون 24.9% و بتا کاريوفيلن 12.6% ترکيبهاي اصلي مي باشند.

 
کلید واژه: اسانس، ترکيبهاي شيميايي S.laxa , S.pubescens and S. lanata
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی