برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر درمانی عرق نعناع بر آکنه های پوستی یک کار آزمایی بالینی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كمالي فر امير*
 
 *دفتر استعدادهاي درخشان، دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

آکنه ولگاريس يکي از بيماري هاي شايع پوستي است که 85% تا %100 از افراد در سنين بزرگسالي آن را تجربه مي کنند آکنه نشانگان بسياري همچون ندول پاپول و پاستول و چوش هاي سر سياه و کيست هاي التهابي غدد سباسه مو را شامل مي شود ولي آکنه ها به خاطر بر جاي گذاشتن اسکار هاي پوستي بسياري از بيماران را به لحاظ رواني و عاطفي تحت تاثير قرار داده است محل عمده بروزآکنه هاي پوستي در محل تراکم غدد سباسه همچون صورت و سينه و پشت است. که 4 فاکتور پاتوژنز براي ايجاد آکنه شناسايي شده است.  -1افزايش توليد سباسه 2- تغيير فلور نرمال ميکروبي صورت 3- کراتينيزه شدن پوست 4- التهاب امروزه از روش هاي درماني مختلفي جهت درمان آکنه ها استفاده مي شود استفاده از آنتي بيوتيک هايي که به صورت خوراکي يا لوسيون موضعي يکي از روش هاي متداول درماني است متاسفانه در سالها اخير گزارشاتي مبني بر مقاومت باکتريايي بالاخص پروپنيوباکتريوم بر آنتي بيوتيک ها گزارش شده است که ضرورت استفاده از درمان هاي غير آنتي بيوتيکي را موجه مي سازد. در يک کار ازماييباليني 80 نفراز بيمارن که با شکايت از آکنه در سطح شديد به درمانگاه پوست مراجعه کرده بودند به صورت تصادفي انتخاب شدند جهت درمان آن پزشک که حاوي عرق نعناع تغليظ شده بود دراختيار بيماران قرار داد و بيمار به مدت 6 تا  8هفته روزي سه بار پس از شستشو محل آکنه ها از لوسيون به صورت مو صعي استفاده کرد در نهايت وضعيت آکنه ها (در سه سطح کم - متوسط و شديد) با نظر پزشک متخصص بررسي شد و داده ها با نرم افزار SPSS SIISS16 مورد آناليز قرار گرفت. در63.6  درصد از آکنه ها به حالت متوسط نزول کردند 23.7 درصد از افراد آکنه هايشان به سطح کم نزول يافت و در 12.5 درصد از بماران تغيري در وضعيت آکنه ها بوجود نيامد نشان داد که عرق نعناع بر آکنه هايي که بصورت پاپول هستند موثرتر از ساير انواع آکنه ها هستند. چناچه از نتايج بر مي آيد عرق نعنعاع در بهبود اکنه ها به طور معني داري مي تواند موثر باشد که مي تواند اين اثر ناشي از خواص آنتي بيوتيکي يا ترميم کنندگي عرق نعناع باشد که نياز بع=ه بررسي هاي بيشتر دارد

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 142  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی