برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مقایسه ای ویژگیهای گیاه شناختی و ترکیبهای شیمیایی سه گونه Salvia S.indica , S.ceratophylla and S. lachnocalyx

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ميرزا مهدي*,نجف پورنوايي مهردخت
 
 *گروه شيمي
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

با توجه به اثرات درماني گياه مريم گلي در طب قديم و کاربردهاي متنوع آن در صنايع دارويي غذايي و عطر سازي در اين تحقيق سه گونه از جنس Salvia به نامهاي S.indica, S.ceratophylla وlachnocalyx  از نظر ويژگيهاي گياهشناختي وترکيبهاي شيميايي مورد بررسي قرار گرفته اند. اين جنس از خانواده نعناييان است و در ايران 57 گونه دارد که 17 گونه آن انحصاري مي باشد. سرشاخه هاي گلدار هر سه گونه به روش تقطير با بخار آب استخراج شدند. اسانس هاي بدست آمده ابتدا به دستگاه کروماتوگراف گازي (GC) تزريق شد و پس از يافتن مناسب ترين برنامه ريزي حرارتي ستون DB-5 براي جداسازي کامل ترکيبهاي اسانس وتعيين درصد و شاخص بازداري کواتس هر ترکيب اسانس ها به دستگاه کروماتوگراف گازي متصل به طيف سنج جرمي(GC/MS) تزريق گرديد و طيف جرمي ترکيبها بدست آمد. کليه ترکيبهاي شيميايي تشکيل دهنده اسانس ها همراه با درصد نسبي ، انديس بازداري و نيز مقايسه کيفي و کمي ترکيبهاي شناسايي شده در اين تحقيق تهيه شد. در گياهS. lachnocalyx که گياهي پايا به ارتفاع 40 تا 80 سانتي متر است 34 ترکيب شناسايي شد و بالاترين مقدار ترکيبهاي شيميايي اسانس شامل بي سيکلو جرماکرن 31.3%، آلفا پينن با 13.2%، سابينن با 11.7% و بتا پينن با 10.3% بود. در گونه S.ceratophyllaکه گياهي چند ساله با گلهاي سفيد است 33 ترکيب شناسايي شد و ترکيبهاي عمده عبارت بودند از: آرومادندرون با 19.7% بيسيکلو جرماکرن با 25.9% و جرماکرن بي با 10.7%. در گونه S.indica چندساله و حاوي کرکهاي چسبناک مي باشد، از 27 ترکيب شناسايي شده گلوبولول با 24.3% آرومادندرون با 10.1% و جرماکرن با 10.4% بالاترين درصد ترکيبهاي اسانسي بودند.

 
کلید واژه:  ويژگيهاي گياه شناختي ، ترکيبهاي شيميايي S.indica، S.ceratophylla، S.lachnocaly
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی