نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز سیب زمینی در واکنش به اثر آنتی اکسیدانی اسانس های آویشن، گشنیز و رزماری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: موسوي زاده سيدجواد,صداقت حور شهرام,خرمي حسن,زراني قاضياني سجاد,اكبرپور وحيد*
 
 *گروه باغباني دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

فعاليت آنزيم پراکسيداز سبب قهوه اي شدن آنزيمي و در نتيجه سبب تغييرات نامطلوب کيفي در حين بسته بندي، جابجائي و انبارداري محصولات مي گردد. از طرف ديگر اسانس ها به عنوان ترکيبات داراي اثر آنتي اکسيداني شناخته شده اند. ازاينرو در پژوهش حاضر، تاثير اسانس آويشن، گشنيز و رزماري به منظور کاهش فعاليت آنزيم پراکسيداز سيب زميني مورد بررسي قرار گرفت. غلظت هاي خالص، 50، 75، 100 و 200 ميکروليتر در صد ميلي ليتر از هر اسانس در مراحل قبل و بعد از عصاره گيري از سيب زميني استفاده شدند. به منظور مقايسه توان آنتي اکسيداني اسانس هاي مذکور، از اسيد آسکوربيک به عنوان شاهد شيميائي استفاده شد. نتايج نشان داد که کاربرد اسانس هاي آويشن، گشنيز و رزماري سبب کاهش معني داري در فعاليت آنزيم پراکسيداز سيب زميني شده است (p<0.01)طبق نتايج تحقيق حاضر، کاربرد اسانس قبل از عصاره گيري از سيب زميني تاثير بيشتري در جلوگيري از فعاليت آنزيم پراکسيداز دارد.(p<0.01) در واقع کاربرد اسانس روي غده سيب زميني و قبل از هرگونه فرآيندي، تاثير آنتي اکسيداني بالاتري دارد. در اين بين بالاترين فعاليت آنتي اکسيداني با 94.63 درصد کاهش فعاليت آنزيم پراکسيداز مربوط به غلظت هاي 100 و 200 ميکروليتر در صد ميلي ليتر اسانس گشنيز و 50 ميکروليتر در صد ميلي ليتر اسانس رزماري در مرحله قبل از عصاره گيري بود. تيمار اسيد آسکوربيک نيز در مراحل قبل و بعد از عصاره گيري به ترتيب تا ميزان 91.06 و 59.77 درصد اثر آنتي اکسيداني نشان داد. در نهايت با توجه به خاصيت آنتي اکسيداني اسانس هاي آويشن، گشنيز و رزماري، اين ترکيبات طبيعي مي توانند براي کاهش فعاليت آنزيم پراکسيداز و در نتيجه کاهش قهوه اي شدن آنزيمي سيب زميني به کار روند.

 
کلید واژه: آنزيم پراکسيداز، اسانس، آنتي اکسيدان، سيب زميني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 423  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی