برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي خصوصيات سيتوژنتيک و کاريوتيپ گياه دارويي ريواس Rheum ribes

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: معظم فهيمه*,ميرلوحي آقافخر,بصيري مهدي
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

ريواس با نام علمي  Rheum ribesگياهي است پايا از خانواده علف هفت بند که در مناطق زاگرس رويشگاههاي آن روبه کاهش است. علاوه بر اينکه ساقه ريواس خاصيت مسهلي دارد از عصاره ريشه آن نيز براي درمان ناراحتي هاي معده، ديابت، سرخچه و آبله استفاده مي شود. طبق مطالعات انجام شده، مشخص شده است که عصاره شيره ريواس به طور معني داري باعث کاهش قند خون و کم کردن اثر آلوکسان که منجر به ديابت در موشها شده، مي شود. ريواس نارسايي هاي معده را برطرف مي-کند، تقويت کننده اعصاب مي باشد و همچنين برخي از پزشکان قديم ايراني ريواس را در بر طرف نمودن ناتواني و نارسايي کبدي موثر مي دانسته اند. برگ و ساقه تازه آن به عنوان سبزي مصرف مي شود و همچنين براي تهيه انواع مربا، دسر و ترشي استفاده مي گردد. تاکنون مطالعات سيتوژنتيکي بر روي اين گونه صورت نگرفته است. اين پژوهش به منظور بررسي خصوصيات کروموزومي اين گونه و تهيه کاريوتيپ آن اجرا گرديد. به همين منظور سه توده ريواس از مناطق مختلف زاگرس جمع آوري و مطالعات سيتوژنتيکي بر روي آنها انجام گرفت. مطالعات سيتوژنتيکي شامل جوانه دار کردن بذور، پيش تيمار، تثبيت، هيدروليز، رنگ آميزي کروموزوم ها و تهيه نمونه بودکه منجر به تهيه کاريوتيپ و آيديوگرام توده ها گرديد. نتايج شمارش کروموزومي نشان داد که همه توده هاي ريواس داراي 42 کروموزوم مي-باشند . بر اساس نتايج مشخصات کاريوتيپ و دسته بندي کاريوتيپ ها به روش استبينز، توده ريواس اصفهان 1 و اصفهان 2 در گروه کاريوتيپي 1A با تقارن کاريوتيپي بيشتر و توده ريواس قم در دسته کاريوتيپي 2A با تقارن کاريوتيپي کمترقرارگرفتند.

 
کلید واژه: ريواس، عدد کروموزومي، کاريوتيپ، متافاز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 239  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی