برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر کالوس زایی برگ گیاه دارویی پروانش و ارزیابی میزان آلکالوئید کالوس

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عليرضالو ابوالفضل*,ملك زاده محمود,بابايي عليرضا,خسروي حسين
 
 *گروه علوم باغباني، دانشگاه تربيت مدرس تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

پروانش (Catharanthus roseus L.) از تيره خرزهره يکي از مهمترين گياهان دارويي مورد استفاده در صنايع نوين داروسازي مي باشد. اهميت عمده اين گياه بيشتر به سبب وجود دو ماده آلکالوئيد ضد سرطان وين بلاستين و وين کريستين در برگ ها و آجماليسين در ريشه هاي آن است. در اين پژوهش، از 4 تيمار ترکيب هورموني در شرايط روشنايي (16 ساعت نوري و 8 ساعت تاريکي) و تاريکي (بدون نور) به منظور بررسي کالوس زايي و ميزان آلکالوئيدهاي کالوس توليد شده از ريزنمونه هاي برگي پروانش، انجام گرفت. نتايج نشان داد که تيمارهاي مختلف هورموني تاثير معني داري در سطح احتمال يک درصد بر کالوس زايي و آلکالوئيد حاصل از کالوس دارد. مقايسه ميانگين ها براي کالوس دهي ريزنمونه هاي برگ پروانش در شرايط تاريکي و روشنايي نشان داد که بيشترين ميزان آن در تيمار شماره 3 (NAA (1.5 mg 1-1)+BAP (1mg 1-1)) مي باشد. همچنين مقايسه ميانگين ها نشان داد که رشد کالوس در تيمارهاي 1 (NAA (1mg 1-1)+(BAP (1.5 mg 1-1)) و 3 در شرايط روشنايي بهتر از شرايط تاريکي بوده و تيمارهاي هورموني شماره 2 و 3 (2,4-D (1mg 1-1)+BAP (1.5 mg 1-1)) بيشترين ميزان آلکالوئيد را به ترتيب در شرايط روشنايي و تاريکي داشتند. نتايج در کل نشان داد که تيمار هورموني شماره 3 مناسب ترين تيمار براي کالوس زايي و توليد آلکالوئيد مي باشد.

 
کلید واژه: پروانش، کالوس، آلکالوئيد، هورمون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 95  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی