برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر آموزش برنامه خود مدیریتی بر علایم کودکان مبتلا به آسم سنین مدرسه - درمانگاه مطهری بهار 85

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: افراسيابي مريم,مروستي عفت السادات,كاشف سارا,اروج مرضيه
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: برخلاف تلاش هاي فراواني که براي درمان آسم صورت مي گيرد، ناتواني هاي ناشي از آن همچنان رو به افزايش است. آموزش برنامه خود مديريتي نقش مهمي در دستيابي به کنترل آسم دارد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آموزش به بيمار مبتلا به آسم و خانواده، در کاهش تعداد مراجعه به اتفاقات، بستري شدن در بيمارستان، کاهش علايم کودک و افزايش و بهبود نتايج تست ريه است.
روش پژوهش: 60 کودک مبتلا به آسم خفيف متناوب تا آسم متوسط مداوم را به صورت تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. گروه مداخله آموزش هاي لازم را در رابطه با برنامه خود مديريتي دريافت کردند و گروه کنترل آموزش هاي معمول را دريافت کردند. سپس کودکان از نظر نمره کسب شده در روش صحيح استفاده از آسم يار، احساس کنترل در آسم، ميزان استفاده از خدمات بهداشتي – درماني و تست عملکرد ريه مورد بررسي قرار گرفت. براي گروه مداخله 4 جلسه آموزشي برگزار شد و سپس براي 4 ماه هر دو گروه پيگيري شدند.
نتيجه گيري: در پيگيري مطالعه، افزايش معني داري در گروه مداخله در نمره استفاده از آسم يار (p<.005) مشاهده شد. همچنين گروه مداخله در ميزان ويزيت اتفاقات، تعداد سرفه و علايم کودک(p<.005) نيز کاهش معني داري ديده شد. اگر چه تست عملکرد ريه در گروه کنترل در ميزان FEV1/FVC افزايش داشت ولي در مقايسه با گروه کنترل از لحاظ آماري معني دار نشد.
بحث: مداخلات آموزشي به کودک مبتلا به آسم و والدين او باعث افزايش در مهارت هاي استفاده از آسم يار و کاهش ميزان سرفه و مراجعه به اتفاقات مي شود. تغيرات کم FEV1/FVC مي تواند به دليل اين باشد که تست عملکرد ريه در گروه بيماران مبتلا به آسم خفيف متناوب تا آسم متوسط مداوم تغيرات زيادي ندارد و مطالعات بيشتري در گروه مبتلا به آسم شديد لازم مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 225  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی