برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های مختلف .Centaurea hyracanica Bornm.& Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عسكري فاطمه,نادري حاجي باقركندي محمود,پارسا اسلام
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

در جهان 1967 گونه centaurea گزارش شده است. در ايران 74 گونه معرفي شده است که 37 گونه آن انحصاري ايران است (مظفريان 1375). اين گياه در اکثر نقاط ايران پرورش مي يابد و به صورت خودرو مي باشد. خواص درماني زيادي دارد از جمله اينکه داراي ويتامينهاي B و E و A مي باشد. در مواردي براي ناراحتيهاي کبدي مصرف مي شود. گونه C.hyracanica در اواخر خرداد از منطقه پل سفيد جمع آوري گرديد. گونه C.zuvandica در اوايل تيرماه از منطقه فيروزکوه جمع آوري گرديد. اندام هاي گياهان تفکيک شده و در دماي محيط خشک شده و سپس به ذرات کوچک آسياب شدند. در مرحله گلدهي نمونه ساقه همراه برگ، ريشه و گل آذين به تفکيک با روش تقطير با آب اسانس گيري شدند. براي شناسايي ترکيب هاي اسانس از دستگاههاي گازکروماتوگرافي GC و گازکروماتوگرافي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) استفاده شد. بازده اسانس بي رنگ ساقه و برک، ريشه و گل آذين C.hyracanica به ترتيب %0.03، %0.08 و %0.03 بود. در اسانس ساقه و برگ ترکيب شناسايي شد که %74.2 کل اسانس را تشکيل مي دادند. دو ترکيب قابل شناسايي نبود که جمعا %25.8 از کل اسانس را به خود اختصاص مي داد. بتا-اودسمول (%28.5) ( b-eudesmol) و کاريوفيلن اکسايد (%12.4) caryophyllene oxide مهمترين ترکيب هاي اسانس بودند. در اسانس ريشه اين گونه 9 ترکيب شناسايي شد که %73.6 کل اسانس را تشکيل مي دادند. شش ترکيب قابل شناسايي نبود که جمعا %26.4 از کل اسانس را به خود اختصاص مي داد. مهمترين ترکيب هاي اسانس کاريوفيلن اکسايد (%23.3) caryophyllene oxide زد-7-هگزا دکن (%19.0) (z-7-hexadecene) و جرماکرن دي (513.5) بودند. بازده اسانس زردکمرنگ ساقه و برک و گل آذين C.zuvandica به ترتيب %0.15 و %0.01 بود. در اسانس ساقه و برگ 27 ترکيب شناسايي شد که %100.0 کل اسانس را تشکيل مي دادند. تيمول (%17.3)، جرماکرن دي (%19.1) ميريستيسين (%11.5) (myristicine) و پولگون (%9.8) (pulegone) ترکيب هاي اصلي اسانس بودند. در اسانس گل آذين اين گونه 17 ترکيب شناسايي شد که %74.5 کل اسانس را تشکيل مي دادند. کارواکرول (527.7)، ليناليل استات (%9.9)، اکتانال (%9.9) (octanol) و تيمول (%5.7) اصلي ترين ترکيب ها بودند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی