برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي فعاليت ضد قارچي عصاره خام گياه Mentha piperita در شرايط آزمايشگاه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عبدالملکي مجتبي*,بهرامي نژاد صحبت,عباسي سعيد
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کنگاور
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

بررسي فعاليت ضد ميکروبي عصاره هاي گياهي راهي براي پيدا کردن ترکيبات زيستي جديد عليه عوامل بيماريزاي گياهي مي باشد. اين تحقيق جهت مشخص کردن فعاليت ضد قارچي و حلال مناسب در استخراج اين عصاره ها مي باشد. عصاره اندام هاي هوايي گياه نعناع فلفلي (M.piperita) با استفاده از حلال هاي آب، متانول، اتانول، استون و کلروفرم استخراج گرديد. تاثير عصاره ها بر روي چهار گونه قارچ بيماريزاي گياهي، شامل Rhizoctonia solani، Fusarium oxysporum، Phytophthora drechsleri و sorokiniana Bipolaris و به دو روش ديسک کاغذي و اختلاط با محيط کشت در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. عصاره استخراج شده با استفاده از حلال آب تاثير بسيار خوبي در بازدارندگي رشد قارچ هاي مورد بررسي داشت، بطوري که در بررسي حداقل غلظت MIC، در روش ديسک کاغذي در غلظت 3 mg/ml براي قارچ 8.8±0.14 F.oxsysporum ميلي متر بود. و در بررسي مقدار MIC با روش اختلاط با محيط کشت، عصاره آبي در غلظت 10 mg/ml بطور کامل از رشد P.drechsleri و در غلظت 20 mg/ml از رشدB.sorokiniana جلوگيري کرد. کلني Rsolani در غلظت 20 mg/ml رشد محدودي را نشان داد و ريسه هاي قارچ فرم طبيعي خود را از دست دادند. عصاره استخراج شده با حلال متانول و استون تاثير کمي بر قارچ هاي مورد بررسي داشتند، اين در حال بود که عصاره اتانولي و به خصوص کلروفرم فاقد تاثيري قارچ ايستايي بودند.

 
کلید واژه: زنيان، عصاره، ضد قارچ، ديسک کاغذي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 97  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی