برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر اسانس زیره سیاه بر روی میزان پروتئین و بیان ژن بتا-کاتنین در سرطان کولون القاء شده توسط دی متیل هیدرازین در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دادخواه ابوالفضل*,علامه عبدالامير,داووديان ناهيد
 
 *دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدقم، قم، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

سرطان کولورکتال چهارمين نوع شايع سرطان در ايران مي باشد. امروزه با توجه به عوارض ناشي از مصرف داروهاي ضد سرطاني، درمان توسط گياهان دارويي مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق تاثير اسانس زيره سياه بر روي سرطان کولون القاء شده توسط دي متيل هيدرازين (DMH) در رت مورد مطالعه قرار گرفت. پس از جمع آوري زيره سياه از استان کرمان، اسانس توسط دستگاه کلونجر استخراج و ترکيبات آن با استفاده از تکنيک GC/MS مشخص گرديد. سپس به منظور انجام آزمايشات in vivo رت ها به 6 گروه تقسيم شدند: گروه کنترل، گروه تيمار شده با DMH در دز20 mg/kgb.w  به صورت i.p و هفته اي يک بار به مدت 5 هفته، 2 گروه تيمار شده با رژيم غذايي حاوي 0.1 و 0.01 درصد اسانس زيره به تنهايي و 2 گروه تيمار شده با رژيم غذايي حاوي 0.1 و 0.01 درصد اسانس به علاوه DMH. کليه رت ها به مدت 16 هفته از رژيم غذايي حاوي اسانس استفاده کردند. پس از 16 هفته رت ها کشته شدند و بافت کولون آنها به منظور بررسي هاي هيستوپاتولوژيکي و بيوشيميايي جدا گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد که تعداد aberrant crypt foci) ACF) و aberrant crypt) AC) القاء شده توسط DMH در رت هاي تغذيه شده با رژيم حاوي 0.1 و 0.01 درصد اسانس به طور معني داري کاهش يافته است. همچنين اسانس زيره سياه باعث کاهش قابل ملاحظه اي در ميزان پروتئين و بيان ژن آنکوژن بتا-کاتنين در سطح mRNA در بافت کولون رت ها  -که در گروه تيمار شده با DMH افزايش يافته بود - شده است. نتايج نشان مي دهند که آسيب هاي پيش سرطاني بافت کولون (ACF) القاء شده توسط DMH، توسط اسانس زيره سياه مهار شده و بخشي از اين مکانيسم به دليل تاثير اسانس بر روي آنکوژن بتا-کاتنين در سطح پروتئين و mRNA مي باشد.

 
کلید واژه: سرطان کولون، دي متيل هيدرازين، زيره سياه، اسانس، بتا کاتنين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 95  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی