برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخليص و مطالعه ساختار يک ترکيب ضد ديابت در دانه شنبليله

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: سپهوند فريده*,خاني محمدتقي
 
 *گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

شنبليله با نام علمي Trigonella foenum-graceum L، از مهمترين گياهان دارويي است که در درمان ديابت بکار مي رود. در اين پژوهش براي بررسي اثر هيپوگليسميک عصاره استني دانه شنبليله ده موش سوري نر با وزن حدود 30 گرم به دو دسته 5 تايي تقسيم و بعد از 6 ساعت ناشتا قند پايه آن ها اندازه گيري شد. سپس به هر موش از دسته اول ./5 ml عصاره استني پودر دانه شنبليله (0.8 g/kg) و به گروه شاهد نيز ./5ml محلول توئين تزريق داخل صفاقي شد و بعد از 4 ساعت قند خون دو گروه اندازه گيري شد. در مقايسه با گروه شاهد،سطح قند خون موش هاي نرمال کاهش چشمگيري نشان داد بطوريکه از 109.5±6.6 به 57±8 رسيد. نتايج حاصل از تجويز خوراکي عصاره نيز قابل مقايسه با فرم تزريقي آن بود. اثر اين عصاره به روش فوق بر روي قند خون موش هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين نيز آزمايش شد. در مقايسه با گروه شاهد ديابتي، قند خون موش هايي که عصاره دريافت کرده بودند کاهش قابل ملاحظه اي نشان داد و قند خون آن ها از 298±13 به 142±6 کاهش يافت.نتايج به خوبي نشان داد که عصاره داراي يک اثر قوي هيپوگليسميک روي حيوانات سالم و ديابتي مي باشد. براي شناسايي ترکيب ضدديابت، تاثير محلول هاي حاصل از باندهاي پليت TLC به روش فوق آزمايش شد. نمونه اي که در مقايسه با شاهد بيشترين کاهش را در ميزان قند خون ايجاد کرد از ستون کروماتوگرافي (سفادکس G10) عبور داده شد و نمونه هاي نواحي جذبي عمده روي موش ها آزمايش شد. نمونه اي که بيشترين کاهش (28.7 درصدي) در قند خون ايجاد کرد تخليص و ساختار آن به روش اسپکتروفتومتري و طيف سنجي مادون قرمز مطالعه شد. آزمايش نمونه با معرف هاي مختلف وجود يک آلکالوئيد را تائيد کرد. نتايج نشان داد که اين آلکالوئيد شامل يک حلقه آروماتيک هتروسيکل با استخلاف هاي کربونيلي يا کتني با يک گروه N-CH3 روي حلقه مي باشد.

 
کلید واژه: شنبليله، آلکالوئيد، ديابت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 146  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی