برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

حل عددی انتقال حرارت جریان آرام سیال با لزجت متغیر در طول ورودی مجاری حلقوی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خوشروان محمداسماعيل,اسماعيل زاده اسماعيل,علوي تبريزي سيدپرويز*,رنجبر سيدفرامرز
 
 *تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

در اين مقاله يك روش جديد براي محاسبه اعداد ناسلت جريان آرام سيالا ت نيوتني با اعداد پرانتل مختلف در طول ورودي مجاري حلقوي ارايه شده است. نظر باينكه در طول ورودي مركب ترتيب توسعه يافتن جريان از نظر حرارتي و هيدروديناميكي وابسته به عدد پرانتل مي باشد لذا كل روند محاسبه ضريب انتقال حرارت جابجايي به تعداد اعداد پرانتل انتخا بي تكرار مي شود تا اثر تقدم توسعه يافتن پروفيل هاي سرعت يا دما بر روي آن مشهود شود. در روش جديد معادلات ديفرانسيل غيرخطي، غيرهمگن و بيضي گون ممنتومو انرژي بطور مزدوج(Coupled)  با تاكيد به لزجت متغير سيال توسط روش تفاضل محدود (FDM) حل مي شوند. در روش هاي پيشين براي برآورد ضريب انتقال حرارت سيال از مجاري حلقوي يك تعداد مفروضات تسهيلي بكار برده شده است بطوريكه جهت خطي كردن معادله ممنتوم از تقريب لانگهار استفاده شده تا امكان حل انتگرالي مساله هيدروديناميك فراهم شود و مساله طول ورودي حرارتي با يك معادله ديفرا نسيل از نوع Strum-Liouville حل شده است. بجز از برخي شرايط مرزي ساده، حل معادلات حاكم فقط بطرق عددي ميسر شده كه آنهم شامل خطي كردن معادلات بقا، قطع سري هاي نامتناهي، حل عددي انتگرالStieltjes  و استفاده از اصل برهم نهي نتايج حل مستقل مساله انتقال حرارت از جدارهاي مجراي حلقوي بوده است. لذا اين روش غيرمزدوج و پرتقريب منجر به نتايج پرخطا گرديده است. نهايتا نشان داده خواهد شد كه نتايج روش جديد از جامعيت و دقت بالاتري نسبت به روش هاي قبلي برخوردار است.

 
کلید واژه: مجراي حلقوي، مبادله كن گرما، عدد ناسلت موضعي، عدد پرانتل، ضريب انتقال حرارت جابجايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 366   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی