برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر عصاره کاسنی بر فیزیولوژی تولیدمثل موش نر کوچک آزمایشگاهی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مدرسي مهرداد*,كردي علي اصغر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان)
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

صنوبر دلتوئيدس (Populus deltoids Barter.ex Marsh) که بومي آمريکاي شمالي است به علت خصوصيات فيزيولوزيکي و اکولوزيکي مناسب از قبيل آساني زادآوري طبيعي، عادت به شرايط مختلف پايگاه، سرعت رشد زياد و آساني نکثير و توليد نهال به طريق غير جنسي به اقصي نقاط جهان از جمله ايران منتقل و کاشت آن توسعه داده شد. چوب اين درخت، در صنايع چوبي و سلولزي به ويزه در روکش گيري، خمير کاغذ، تخته خرده چوب مصارف زيادي دارد و اخيرا به عنوان يکي از گونه هاي مهم جهت توليد بيوماس جنگلي با ساير درختان رقابت نموده است. عليرغم استفاده هاي متنوع از چوب اين درخت، مصارف دارويي آن همچون درختان بيد داراي اهميت است. پوست صنوبر دلتوئيدس شامل ساليسين که يک گلاي کوسيد بوده و به اسيد ساليسيليک (آسپيرين) تجزيه مي شود و تسکين دهنده درد و ضد التهاب مي باشد و در درمان روماتيسم و تب استفاده مي گردد. در طب سنتي از تنتور پوست براي درمان روماتيسم، نقرس، اسکوربوت (کمبود ويتامين c) و عفونتهاي سينه، کليه و معده استفاده گرديده است. جوانه آن در شکل پماد براي دردهاي ناحيه شش و دردهاي مفصلي کاربرد دارد. گلهاي تازه خيسانده شده در آب سرد براي تصفيه خون استفاده مي گردد. ارقام مختلف صنوبر دلتوئيدس در دهه هاي اخير جهت توليد چوب در شمال کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تعيين ارقام مناسب صنوبر دلتوئيدس، 41 کلن در خزانه هاي آزمايشي چمستان در طول سه سال مقايسه و 8 کلن برتر صنوبر دلتوئيدس انتخاب و در دوره بهره برداري چهار ساله بعدي در سه تکرار کاشته شده و با ساير ارقام صنوبر مقايسه شدند. اين بررسي ها نشان داده که ارقام P.d.69.55 ، P.d.73.51،P.d.72.51  و P.d.77.51 بيشترين رويش و توليد بيوماس خشک و وزن پوست را در واحد سطح دارا بوده که در ميان اين ارقام P.d.69.55 با توليد ساليانه 19 تن بيوماس خشک در هکتار که 3.8 تن (20 درصد) آنرا پوست درختان تشکيل مي دهد بهترين بوده، به اين ترتيب کلن مذکور با هدف دو منظوره در دوره بهره برداري کوتاه جهت توليد مواد اوليه صنايع سلولزي و پوست و جوانه آن با کاربرد در توليد داروهاي گياهي به عنوان بهترين رقم معرفي مي گردد.


 

از آنجا که گياه کاسني در طب سنتي از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار است و کاربرد هاي فراوان دارد هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير عصاره اين گياه بر تغييرات هورموني محور هيپوفيز - بيضه و بافت شناسي گناد نر در موش کوچک آزمايشگاهي است. بدين منظور پنج گروه هشت تايي از موش هاي آزمايشگاهي کوچک نر بالغ در نظر گرفته شدند. گروه کنترل هيچ ماده اي دريافت نکرد گروه دارونما نرمال سالين و سه گروه تجربي دوزهاي 50، 100 و 200mg/kg/48h از عصاره هيدروالکلي کاسني به مدت 20 روز دريافت کردند. سطح سرمي FSH و LH و تستوسترون بوسيله اليزا ريدر اندازه گيري شد. به منظور بررسي هاي بافت شناسي مقاطع بيضه تهيه و رنگ آميزي شد. وزن نسبي توده بيضه و تعداد اسپرماتوسيت هاي اوليه در نمونه هاي بافتي مربوط به گروههاي تجربي و گروه کنترل مقايسه گرديد.ميانگين سطح سرمي FSH در گروه هاي تجربي 50، 100 و 200 mg/kg نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار نشان داد. سطح سرمي LH فقط در دوز100 mg/kg  افزايش معني نسبت به گروه کنترل نشان داد و سطح سرمي تستوسترون در دوزهاي 100 و 200 mg/kg نسبت گروه کنترل افزايش معني دار نداشت. ميانگين تعداد اسپرماتوسيت هاي اوليه در گروه تجربي 100 mg/kg  نسبت به گروه کنترل افزايش معني دار نشان داد.نتايج حاکي از آن است که عصاره گياه کاسني با تاثير بر عملکرد محور هيپوفيز - بيضه و بافت بيضه مي تواند به عنوان محرک و افزايش دهنده فعاليت هاي دستگاه توليد مثل جنس نر مطرح باشد.

 
کلید واژه: عصاره کاسني، توليدمثل، محور هيپوفيز - بيضه، بافت شناسي گناد نر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 102  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی