برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های عناب ایران با استفاده از بارکدگذاری Barcoding DNA) DNA) و نشانگر مولکولی RAPD

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عباسي سميه*,ملك زاده شفارودي سعيد,غوث كمال,شهرياري فرج اله
 
 *گروه بيوتکنولوژي و به نژادي گياهي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

عناب گياه داروئي ارزشمندي است که در طب سنتي ايران جايگاه وي‍ژه اي دارد. با تمام اهميتي که گياهان منطقه اي مانند عناب در اقتصاد و اشتغال زائي مناطق مختلف کشور دارند، در عرصه پژوهش و فناوري جزء گياهان فراموش شده به حساب مي آيند. با عنايت به اهميت اقتصادي و داروئي اين گياه، اولين قدم براي برنامه هاي اصلاحي عناب، اطلاع از تنوع ژنتيکي و روابط خويشاوندي بين ارقام مختلف آن است. لذا در اين پژوهش از 34 اکوتيپ عناب که از هشت استان عناب خيز کشور جمع آوري شده اند، استفاده گرديد. به منظور بارکد گذاري DNA با استفاده از ژن matK و بررسي تنوع ژنتيکي با استفاده از نشانگر RAPD در گياه عناب، دو آزمايش مستقل انجام گرديد. در آزمايش اول پس از استخراج DNA، ژن matK در اغلب نمونه ها تکثير و توالي يابي شد. توالي هاي بدست آمده بيشترين شباهت ژنتيکي را با گونهZiziphus jujuba voucher نشان دادند. نتايج ارزيابي توالي ژن کانديداي بارکدگذاري، حاکي از دسته بندي اکوتيپ هاي مورد بررسي در دو گروه ژنتيکي بود. گروه اول شامل اکوتيپ هاي قابل انتساب به گونه Z.jujuba بودند در حاليکه اکوتيپ هاي گروه دوم حضور گونه اي محنمل ديگر را نشان دادند که کمبود اطلاعات درباره ژن matK در گونه هاي متعدد، مانع از نتيجه گيري قطعي در اين رابطه مي باشد. همچنين تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي عناب ايران توسط 15 آغازگر RAPD مورد بررسي قرار گرفت که 6 آغازگر در بين نمونه ها داراي چندشکلي مطلوبي بودند. گروه بندي اکوتيپ ها به روش تجزيه خوشه اي و با استفاده از الگوريتم UPGMA انجام شد که نمونه ها به دو گروه اصلي در ضريب شباهت 0.82 تفکيک شدند. بيشترين شباهت ژنتيکي (%92) ميان اکوتيپ هاي مازندران و گلستان و بيشترين تنوع در اکوتيپ هاي خراسان جنوبي مشاهده شد. نتايج اين مطالعه حکايت از وجود تنوع ژنتيکي مناسب جهت بهره گيري در پروژه هاي به نژادي آتي داشت. تطابق نتايج ارزيابي ژن مرجع و نتايج حاصله از نشانگر RAPD در اين پروژه مورد بحث قرار گرفته است.

 
کلید واژه: عناب، ژن matk، تنوع ژنتيکي، بارکدگذاري، RAPD
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 84  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی