برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی روابط خویشاوندی گونه های زراعی و وحشی زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عباس پور ناهيد*,بيكي اميرحسين
 
 *دانشگاه بين المللي امام خميني
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

زعفران زراعي با نام علمي Crocus sativus يکي از اعضاي خانواده زنبق مي باشد. ايران بزرگترين توليد کننده اين ادويه گرانقيمت درجهان است. در طب سنتي، زعفران به عنوان آرام بخش، ضد اسپاسم، اشتها آور و مقوي معده استفاده مي شود. در سال هاي اخير مطالعات زيادي در مورد خواص ضد سرطاني و ضد افسردگي آن انجام شده است شناسايي ژرم پلاسم زعفران زراعي و گونه هاي وحشي جنس زعفران و بررسي روابط خويشاوندي بين آنها مي تواند در حفظ ذخاير ژنتيکي و شناسايي گونه هاي وحشي وابسته، جهت افزايش مواد موثره مورد استفاده قرار گيرد. نشانگرهاي مولکولي اطلاعات دقيقي درباره ساختار ژنتيکي جمعيت هاي طبيعي فراهم مي کنند. در اين مطالعه با استفاده از نشانگرهاي ISSR روابط خويشاوندي 30 نمونه زعفران وحشي و زراعي موجود در ايران مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 14 آغازگر، 215 باند قابل تکرار و قابل تفسير تکثير کردند. باندهاي تکثير شده صدرصد چندشکلي نشان دادند. تجزيه خوشه اي، ژنوتيپ هاي مورد مطالعه را در هشت گروه قرار داد و توانست گونه هاي مختلف را از هم جدا کند. تجزيه به مختصات اصلي نيز نتايج تجزيه خوشه اي را تائيد کرد. جمعيت C.haussknechtii بيشترين (0.243) و جمعيت C. sativus کمترين ميزان هتروزيگوسيتي (0.119) را نشان دادند. تجزيه واريانس مولکولي با fpt برابر با 0.208، (P=0.001) نشان داد که 21 درصد از تنوع کل توسط واريانس بين جمعيتي و 71 درصد نيز توسط واريانس درون جمعيتي قابل توجيه مي باشد. مطالعه حاضر نشان داد که C.haussknechtii بيشترين رابطه خويشاوندي را با زعفران زراعي دارد و احتمالا يکي از اجداد وحشي گونه زراعي است که مي تواند در برنامه هاي بعدي به عنوان جايگزين زعفران زراعي به منظور حصول مواد موثره بالاتر و يا مواد جايگزين ديگر مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: زعفران، روابط خويشاوندي، نشانگرهاي ژنتيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 78  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی