برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

روشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشن

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ضابطي سيدمحمود*,مجيري فرزانه,اسماعيلي احمد,نظريان فيروزآبادي فرهاد,مداح‌ عارفي حسن,صالحي پور محمد,احمدي هادي
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

فن هاي مولکولي مختلف مانند PCR نيازمند DNA ژنومي جدا شده با خلوص مناسب مي باشند. فرايند استخراج DNA شامل جداسازي DNA از اجزاء سلولي از قبيل پلي ساکاريدها و ترکيبات فنلي و به دنبال آن پروتئين زدايي از محلول آبکي شامل DNA، رسوب کردن و خالص سازي DNA مي باشد. مشکلي که عمدتا در طي استخراج رخ مي دهد اين است که اين ترکيبات به شکل کمپلکس با اسيدهاي نوکلئيک باند مي شوند. يکي از شناخته شده ترين گياهان دارويي در طب سنتي ايران و اروپا، آويشن با نام علمي Thymus از خانواده نعناعيان است. دو گروه اصلي ترکيبات شيميايي موجود در جنس آويشن ترپنوئيدها و فلاونوئيدها هستند. اين ترکيبات نقش اصلي را در اثرهاي دارويي اين گياهان ايفا مي کنند و گياهاني که به گل رفته اند درصدي زيادي از اين مواد را دارا مي باشند. DNA ژنومي از برگ گياه آويشن که اکثرا به گل رفته بودند با چهار روش Doyle and Doyle، Dellaporta، and Yang Kang Khanuja و استخراج گرديد و ديده شد که روش خانوجا از بقيه روش ها بهتر بوده که علت احتمالي آن اضافه کردن NaCl با مولاريته بالا در مرحله افزودن کلروفرم-ايزوآميل الکل بوده که سبب رسوب چسبناک قهوه اي رنگي در محلول حاوي DNA گرديد به طوري که در روش هاي ديگر اين رسوب ديده نشد. بر اين اساس اين رسوب توسط آناليزهاي GC-Mass، IR و طيف UV مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد که اين رسوب شامل تيمول، کارواکرول، نروليدول و بورنئول بودند که اين مواد از جمله متابوليت هاي ثانويه گياه آويشن مي باشند. در طيف GC بيشترين ميزان را ماده تيمول دارا بود (63%) که مهمترين متابوليت ثانويه در آويشن مي باشد. همچنين اين ماده اثر منفي در کيفيت و کميت DNA استخراج شده مي گذارد که روش خانوجا توانست اين ماده را از رسوب DNA جدا کند. لذا روش خانوجا جهت استخراج DNA گياهاني که به گل رفته اند مناسب تر از ساير روش ها مي باشد.

 
کلید واژه: آويشن، استخراج DNA، متابوليت هاي ثانويه، GC-Mass، IR، طيف UV
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 213  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی