برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه کاریوتیپی دو اکوتیپ از گیاه بومادران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ضابط محمد*,افشاري فاطمه
 
 *دانشگاه کشاورزي بيرجند،گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

بومادران (Achille) از گروه دولپه اي ها واز خانواده کاسني ها مي باشد. مطالعات سيتوژنتيک به منظور اصلاح گياهان از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش کاريوتيپ دو اکوتيپ از گونه Achillea millefolium مورد بررسي قرار گرفت. تهيه و آماده سازي نمونه هاي کروموزومي به روش اسکواش انجام گرديد. عدد پايه کروموزومي در اين دو جمعيت x=9 به دست آمد. پس از طي مراحل مختلف تهيه اسلايد، با استفاده از نرم افزارmicromeasure  تعداد 4 سلول از هر جمعيت جهت ويژگي هاي کاريوتيپي از قبيل طول بازوهاي کوتاه و بلند کروموزوم ها اندازه گيري شد. پس از تهيه فرمول کاريوتيپي شاخص هاي مختلف تقارن اندازه گيري شد. بر اساس شاخص (%s)، (%TF)، (%DRL) مشخص شد که نمونه هر بار يومي 8372 از 13310 متقارن تر است. همچنين شاخص TL (طول کل کاريوتيپ) ميزان ژنوم بالاتري را در نمونه 8372 نشان داد. همه اين نتايج حاکي ازپيشرفته تر بودن نمونه هرباريومي 8372 نسبت به نمونه 13310 مي باشد.

 
کلید واژه: بومادران، Achillea millefolium، کروموزوم، کاريوتيپ، سيتوژنتيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی