برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی آثار ضد میکروبی عصاره الکلی گیاهان Labiatae Saliva Officinalis & Saponario Caryophyllaceae SPP بر علیه باکتری E.coli

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: صفايي اكرم*,صفايي علي,حسيني سيدداوود,آزدو ضيا
 
 *موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي، شعبه منطقه مرکزي کشور (اراک)
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

باکتري E.coli عامل عفونتهاي مهم دستگاه ادراري، عفونتهاي دستگاه تنفسي، عامل %20 از ذات الريه هاي بيمارستاني، عامل مهم مننژيت نوزادان، در بيشتر بيمارستانها دربين باکتريهاي گرم منفي عامل اصلي سپتيسمي، عامل اصلي اسهال درانسان و از مهمترين باکتري هاي مولد عفونت بيمارستاني مي باشد و با توجه به اينکه اين باکتري با سهولت چشمگيري نسبت به آنتي بيوتيکها مقاوم ميشود و عوارض جانبي مصرف آنتي بيوتيکها نيزاجتناب ناپذير ميباشد، بنابراين استفاده و جايگزين نمودن گياهان دارويي نقش خود را بيش از گذشته نمايان ميسازد در اين تحقيق آثار ضد ميکروبي عصاره الکلي گياهان Caryophyllaceae Saponaria SPP & Labiatae Saliva Officinalis بر عليه باکتري E.coli مورد بررسي قرار گرفت. گياهان مورد مطالعه را از کلکسيون گياهان دارويي مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي استان مرکزي تهيه و در شرايط سايه و هواي آزاد خشک نموده وپس از آسياب نمودن، با استفاده ازالکل اتانل به روش ماسراسيون عصاره گيري انجام شد. باکتري E.coli را به صورت ليوفيليزه خريداري و با لوله استاندارد 0.5 مک فارلند غلظت ميکروبي را مورد سنجش قرار داده و اثر ضد ميکروبي عصاره ها به روش ديسک ديفيوژن در محيط مولر هينتون آگار مورد بررسي قرار گرفت. همزمان با بررسي عصاره ها تست حساسيت ميکروبي نسبت به تعدادي از آنتي بيوتيکهابه روش Kirby&bauerkdc نيز انجام شد. عصاره الکلي گياه Labiatae Saliva Officinalisاثر ضد ميکروبي خوبي را بر عليه باکتري E.coli داشت، اماعصاره الکلي گياه Caryophyllaceae Saponaria SPP بر عليه اين باکتري اثر ضد ميکروبي نداشت و با توجه به اينکه ايران کشوري واجد خزانه گياهان دارويي ارزشمند است جاي اميد است که با تحقيقات هدفمند بتوان آثار ضد ميکروبي گياهان مختلف را از نظر کمي و مواد موثره و نيز تخليص و کاربردي نمودن آنها مورد بررسي قرار داده و گام بزرگي را در جهت رويکرد بيشتربه گياه درماني و جايگزين نمودن اين طب با شيمي درماني برداشت و حتي در ساخت اسپريهاي ضد عفوني کننده گياهي، مصارف آنتي بيوتيکي و...نيز بهره مند شد.

 
کلید واژه: روش ماسراسيون، گياه LabiataeSalivaOfficinalis ،CaryophyllaceaeSaponariaSPP ،E.col i
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی