برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهينه سازي روش شمارش کروموزمي و تعيين سطح پلوئيدي در ژنوتيپ هاي ايراني بادرنجبويه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني محمدسادات*,برومند ناصر,رحيمي وحيد
 
 *گروه توليدات گياهي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه جيرفت، جيرفت
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

داشتن اطلاعات کافي از مشاهدات کروموزومي، وظايف، ساختار و ارزيابي ژنومي گياهان را روشن ميکند. به همين دليل در اين مطالعه سعي شد روش شمارش کروموزومي در گياه بادرنجبويه بهينه و سطوح پلوئيدي ژنوتيپ هاي بومي ايران اين گياه مشخص شود. براي اين منظور بذور اين گياه از مناطق رشت و اروميه جمع آوري شد و در گلدان در داخل گلخانه کشت شد. براي شمارش کروموزومي از مريستم انتهاي ريشه گياهان در حال رشد استفاده شد. انتهاي ريشه ها پس از جداسازي در ساعات 13 تا 15 بعداظهر، با محلول 0.002 مولار هيدروکسي کينولوئين به مدت 6 ساعت، در دماي 4 درجه سانتي گراد پيش تيمار شدند. سپس نمونه ها به مدت 24 ساعت در محلول تثبيت کننده اتانول: اسيد استيک (3:1) قرار گرفتند و سپس تا زمان مشاهده در الکل 70% در دماي 4 درجه سانتيگراد ذخيره شدند. نمونه هاي تثبيت شده به منظور رنگ آميزي در هماتوکسيلين به مدت 20 ساعت در دماي اتاق قرار گرفتند و پس از رنگ آميزي، با اسيد کلريدريک ا نرمال به مدت 8 دقيقه در دماي 60 درجه سانتيگراد هيدروليز شده سپس براي مشاهده روي اسيد استيک 45% قرار داده شدند. نتايج حاصله از اين مطالعه نشان داد که ژنوتيپ هاي بومي مناطق رشت و اروميه داراي 2n=2x=32 کرومورزوم هستند. پيشنهاد مي شود براي مطالعات در سطح وسيع تر از روش فلوسيتومتري نيز براي اطمينان بيشتر از نتايج حاصل استفاده شود، در اين مطالعه روش شمارش کروموزومي در بادرنجبويه بطور موفقيت آميزي بهينه سازي شد و مي توان از آن در مطالعات سيتوژنتيکي و اصلاحي استفاده نمود.

 
کلید واژه: کروموزوم، بادرنجبويه، ژنوم، ژنوتيپ هاي بومي ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 76  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی