برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه رفتار رشد باکتري هاي پاتوژن اشرشياکلي و سالمونلا در شرايط محيط آزمايشگاهي تحت تاثير اسانس گزنه (Urtica dioica)

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمودي رازق*,زارع پيمان,حميديان غلامرضا
 
 *گروه بهداشت مواد غذايي، دانشکده دامپزشکي، دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

امروزه مصرف کنندگان با توجه به اثرات مضر نگهدارنده هاي شيميايي و سنتتيک خواهان استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي با دامنه وسيع فعاليت هاي بيولوژي مشتق از منابع گياهي، حيواني و ميکروبي هستند تا علاوه بر افزايش زمان ماندگاري غذا از اثرات مضر نگهدارنده هاي شيميايي مصون باشند. در اين مطالعه ترکيبات شيميايي اسانس گياه گزنه و فعاليت ضد باکتريايي آن (تعيين حداقل غلظت ممانعت از رشد، MIC) عليه اشرشيا کلي و سالمونلا (شامل سه سروتيپ انتريديس، دابلين و تايفي موريوم) مورد ارزيابي قرار گرفته است. اسانس اين گياه پس از استخراج توسط دستگاه کلونجر (به روش تقطير با آب)، جهت آناليز ترکيبات آن توسط دستگاه گاز کروماتوگرافي متصل به طيف نگار جرمي مورد ارزيابي قرار گرفت. در ادامه اثرات ضد ميکروبي اسانس (MIC) به روش ميکرودايلوشن تعيين گرديد. نتايج حاصل از تعيين MIC نشان داد که اسانس اين گياه از فعاليت ضد باکتريايي قابل توجهي برخورداربوده، به گونه اي که تا حد بسيار زيادي توانسته از رشد باکتري هاي گرم منفي مورد بررسي در برخي از غلظت هاي يکار رفته ممانعت نمايد. بنابراين با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر استفاده از اسانس اين گياه مي تواند در جهت محافظت از غذا و کنترل ميکروارگانيسم هاي عامل فساد و پاتوژن به جاي نگهدارنده هاي شيميايي و مصنوعي و نيز کنترل بيماري هاي ميکروبي انسان وگياهان در ترکيب با ساير نگهدارنده هاي طبيعي (Hurdle Technology) مورد توجه و بررسي بيشتري قرار گيرد.

 
کلید واژه: روغن اساسي، ميکرودايلوشن، گزنه، باکتري گرم منفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 153  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی