برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه آزمایشگاهی اثرات ضد قارچی اسانس گیاه دارویی افسنطین بر روی سوش های استاندارد آسپرژیلوس فلاووس، فوزاریوم اکسیسپوروم و آلترناریا آلترناریا

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي ابوالفضل*,امرالهي هادي,مداح امير,ايماني سهراب
 
 *سمنان، ميدان اميرکبير، مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان سمنان
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
چکیده: 

قارچ ها از عوامل مهم بيماري زاي گياه، انسان و ساير موجودات زنده بوده و هم چنين باعث فساد مواد غذايي و توليد ترکيبات سمي به نام مايکوتوکسين ها مي گردند. در اين طرح، گياه افسنطين را که در منابع طب سنتي به اثرات ضد قارچي آن اشارات زيادي شده و در عين حال اين اثرات تا به حال بر روي اين گونه گياهي رويشي در سمنان بررسي نشده است انتخاب گرديد. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات ضد قارچي اسانس گياه افسنطين (Artemisia absinthium) بر روي سه گونه قارچ ساپروفيتي آسپرژيلوس فلاووس، آلترناريا آلترناريا و فوزاريوم اکسيسپوروم مي باشد. روش کار: آثار ضد قارچي اسانس گياه افسنطين عليه گونه هاي استاندارد قارچي در شرايط آزمايشگاهي بررسي گرديد و با فعاليت ضد قارچي داروي آمفوتريسين ب مقايسه گرديد. دراين طرح روش استاندارد رقت در آگار (Agar Dilution Method) مورد استفاده قرار گرفت. استرين هاي قارچي در حضور غلظت هاي مختلف اسانس و دارو در محيط سابورودکستروزآگارکشت داده شدند و مقاديرMIC وMFC   هر يک به طور جداگانه تعيين گرديد. نتايج : اسانس گياه افسنطين، رشد کليه ساپروفيت ها را با درجات مختلف به شکل وابسته به غلظت مهارکرد. مقادير MIC اسانس براي قارچ هاي آسپرژيلوس، آلترناريا و فوزاريوم به ترتيب 400 mg/ml- 100mg/ml - 200mg/ml و مقاديرMFC  نيز به ترتيب:800mg/ml 200mg/ml- 400mg/ml به دست آمد. نتيجه گيري: نتايج نشان دادکه گونه هاي قارچي فوزاريوم وآلترناريا حساسيتي بالا و گونه قارچي آسپرژيلوس نيز حساسيت متوسطي را نسبت به اسانس از خود نشان دادند. با توجه به نتايج قابل توجهي که از اين تحقيق به دست آمد، مي توان اميدوار بود که در آينده با جايگزيني اسانس گياه افسنطين با داروهاي ضد قارچ شيميايي مصرفي در کشاورزي، صنايع غذايي و پزشکي، به دارويي با اثرات ضد قارچ مناسب و در عين حال با اثرات جانبي کمتر و ارزانتر دست يافت.

 
کلید واژه: افسنطين، اسانس، آسپرژيلوس فلاووس، فوزاريوم اکسيسپوروم، آلترناريا آلترناريا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 168  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی