برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر ضدقارچي اسانس نعنا فلفلي و آويشن باغي بر روي قارچ Penicillium digitatum

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي پريسا*,لطفي ناصر,اعتباريان حسن رضا,بخشي اكرم
 
 *گروه گياهپزشکي پرديس ابوريحان، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي گياهان دارويي
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمان:  1389دوره 1
 
 
چکیده: 

کاربرد قارچکشهاي شيميايي مي تواند موجب ايجاد استرينهاي مقاوم به قارچکشها شود و از سويي ديگر به علت باقيماندن در ميوه ها و غذاها سلامتي بشر را به خطر مي اندازد. بنابراين تحقيقات بر توسعه مديريت روشهاي ديگري که هم موثر باشد و هم از نظراقتصادي ميسرباشد، متمرکز شده است. گونه آويشن باغي به عنوان منبعي غني از تيمول، کارواکرول، P- سيمن و گاما ترپينن و گونه نعنا فلفلي به دليل داشتن غلظت بالايي از ترکيبات منتول، منتون و سينئول که جزء متابوليتهاي ثانويه و ترکيبات فنلي مي باشند، به عنوان دو گونه دارويي مهم جهت بررسي اثرات ضد قارچي انتخاب گرديدند. در اين تحقيق اسانس دو گونه مذکور به روش تقطير با آب در دستگاه کلونجر استخراج گرديد و قارچ پنيسيليوم از ميوه هاي آلوده جداسازي و شناسايي شد. اسانس دو گونه در غلظتهاي 0، 150، 250، 300، 600، 1000، 2000، 3000 و ppm 4000 بر روي کنترل رشد قارچ پنيسيليوم ديجيتاتوم رشد کرده بر روي محيط کشت PDA مورد مطالعه قرار گرفت. اسانس آويشن باغي داراي کمترين غلظت بازدارندگي معادل  250 ppmو کمترين غلظت قارچکشي معادل ppm 300 بود. اسانس نعنا فلفلي نيز داراي کمترين غلظت بازدارندگي معادل 1000 ppm و کمترين غلظت قارچکشي معادل 2000 ppm بود. براي اسانس آويشن باغي در غلظت 600 ppm  و اسانس نعنا فلفلي در غلظت 4000 ppm داراي اثر قارچکشي 100% بودند. نتايج نشان داد که اسانس آويشن در مقايسه با اسانس نعنا فلفلي بهتر توانست رشد قارچ را کنترل نمايد که ممکن است به علت وجود اثرات سينرژيستي تيمول با ديگر ترکيبات فنلي نظير کارواکرول باشد.

 
کلید واژه: اسانس هاي گياهي، نعنا فلفلي، آويشن باغي، پنيسيليوم ديجيتاتوم، کمترين غلظت بازدارندگي و کمترين غلظت قارچکشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 130  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی